Vrije Evangelisatie wil megakerk in Holtenbroek

Foto van auteur

De Vrije Evangelisatie Zwolle (VEZ) wil in de stad een megakerk met twee- tot drieduizend zitplaatsen bouwen. Als het plan doorgaat, kan het de grootste kerk van Nederland worden. Met de gemeente Zwolle is al een principe-overeenkomst over de aankoop van grond in de wijk Holtenbroek-Zuid, vlakbij de snelweg A28. Het is de bedoeling dat het kerkgebouw in 2009 in gebruik kan worden genomen.

,,We streven naar drieduizend zitplaatsen, maar dat kan een brug te ver zijn”, zegt Bert van der Stouwe (55), voorzitter van de bestuursraad van de Vrije Evangelisatie. In het dagelijks leven is hij docent management en organisatie aan de christelijke hogeschool Windesheim. ,,Sinds september draaien we in de WZRV-hallen ’s zondagsochtends dubbele diensten. Dat zou in een nieuw gebouw ook kunnen, maar een dienst met enkele duizenden mensen geeft ook een gevoel van saamhorigheid. We moeten er nog eens rustig over nadenken.”

 Mogelijk komt er een multifunctioneel gebouw, in combinatie met andere gebruikers. Tot nu toe is het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente in Nederland in Opheusden het grootste van Nederland, met 2600 zitplaatsen.

Het kerkgebouw moet ook een groot aantal zalen bevatten voor het omvangrijke club- en jongerenwerk. Zo worden de zondagsscholen door ruim tweehonderd kinderen bezocht.

De bouwkosten zijn aanzienlijk teruggebracht. Aanvankelijk waren die begroot op vijftien miljoen euro, nu op hooguit tien miljoen. Het bouwfonds heeft inmiddels een miljoen euro in kas. In dat bedrag zit ook de opbrengst van de verkoop van gebouw De Dageraad, waar tot voor kort de avonddiensten werden gehouden. Van der Stouwe: ,,De grote slag moet uit de gemeente zelf komen. De geluiden die ik opvang zijn erg positief.”

Evangeliseren
De Vrije Evangelisatie Zwolle is een geloofsgemeenschap die bij geen enkel kerkverband is aangesloten. Ze is de afgelopen decennia min of meer tegen wil en dank gegroeid tot een megakerk, die vooral jongeren en jongvolwassenen trekt.

,,We zijn een evangelisatiebeweging”, vertelt Van der Stouwe, die in een synodaal-gereformeerd gezin is opgegroeid, maar zich in 1971 aansloot bij de Vrije Evangelisatie, toen hij zijn vrouw Els ontmoette. ,,We wilden de mensen met laagdrempelige diensten in aanraking brengen met het evangelie en hen vervolgens verwijzen naar de traditionele kerken. Maar de mensen die bij ons kwamen, voelden zich daar niet thuis en bleven onze diensten bezoeken.”

De gemeente moest vanaf de jaren zeventig telkens naar een groter onderkomen uitwijken. Sinds 1992 wordt gebruik gemaakt van de WRZV-sporthal (de letters staan voor Woensdagavond Recreatie Zaalvoetbal). Met de verkoop van De Dageraad zijn de reguliere, matig bezochte avonddiensten afgeschaft. Daarvoor in de plaats wordt één keer in de maand een bijzondere avonddienst in de sporthal gehouden.

Van der Stouwe moet er nog aan wennen dat de Vrije Evangelisatie straks een eigen kerkgebouw heeft. ,,Eerlijk gezegd hebben we nooit gestreefd naar een eigen kerkgebouw met alles erop en eraan. Het is gewoon zo gelopen. We groeien spontaan, zonder doelgerichte campagnes.”

In theologisch opzicht worden ook de puntjes op de i gezet. Prof. Patrick Nullens, oud-rector van de evangelische faculteit in het Belgische Leuven, is aangezocht om een geloofsbasis vor de gemeente op te stellen. Nullens gaat regelmatig voor bij de VEZ en geldt in evangelische kringen als een theologisch zwaargewicht. Van der Stouwe: ,,Het gevaar is altijd aanwezig dat je gaat zweven, dat gevoel de overhand krijgt. Maar je moet ook je verstand gebruiken.”

Leegzuigen
Sinds ruim een jaar is Henk Stoorvogel (29) in vaste dienst als pastor gemeenteopbouw, te vergelijken met een gemeentepredikant. Hij studeerde communicatiewetenschappen in Enschede en theologie in Heverlee en was eerder voorganger van een evangelische gemeente in Veendam en directeur van Athletes in Action.

Vóór zijn komst waren er enkel gastvoorgangers, onder wie Orlando Bottenbleij uit Drachten, Wigle Tamboer uit Hoofddorp, Jacob Keegstra (docent Windesheim) en voorzitter Peter Sleeblos van de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten.

De groei van de Vrije Evangelisatie is ten koste gegaan van de gevestigde kerken, met uitzondering van de Christelijke Gereformeerde Kerk en de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt), die beide ook groeien.

Vooral gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland hebben veel jongeren zien vertrekken naar de sporthal.

Van der Stouwe benadrukt dat zijn gemeente er niet op uit is jeugd weg te halen bij andere kerken.

,,Integendeel, we zouden graag zien dat jongeren in hun eigen kerk tot bloei komen. De christelijk-gereformeerde predikant Henk Mijnders zei laatst tegen me: wat zou het mooi zijn als alle kerken samen een dienst zouden beleggen in het stadion van FC Zwolle. Daar kan ik me helemaal in vinden. Ik weiger dan ook andere kerken de maat te nemen. We hebben elkaar hard nodig en moeten ons niet tegen elkaar uit laten spelen.”

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)