Raadsvoorstel Pauropus wint prijs

Foto van auteur

Het raadsvoorstel met de bijbehorende notitie over de werkvoorziening Pauropus van de eenheid Wijkzaken is als de beste notitie uit de bus gekomen voor de Jaap van der Doef-prijs 2006. Deze prijs is donderdag 5 oktober uitgereikt tijdens het VNG / StimulanSZ najaarscongres.

StimulanSZ heeft een jaarlijks uit te reiken prijs ingesteld: de Jaap van der Doef-prijs. Deze prijs wordt toegekend aan de gemeente die het afgelopen jaar de beste beleidsnotitie heeft gemaakt op het terrein van werk, inkomen en zorg. De prijs is in het leven geroepen ter ere van het afscheid van Jaap van der Doef als voorzitter van het bestuur van StimulanSZ. Van de gemeente die de beste beleidsnotitie inzendt, mogen twee medewerkers gratis deelnemen aan een studiereis naar het buitenland.
Iedere gemeente kan een notitie inzenden. Het thema van de notitie is dit jaar nog geheel vrijgelaten. Voorwaarde is dat de notitie in 2005 / 2006 is aangenomen door de gemeenteraad en betrekking heeft op het terrein van werk, inkomen en zorg.

Een deskundige jury beoordeelt de inzendingen op taalgebruik (klare, heldere taal), het innovatieve karakter, de toepasbaarheid van het beleid voor andere gemeenten en de mate waarin wordt samengewerkt met ketenpartners en de inzet van het W/I-deel. Uiteraard moeten de beleidsdoelstellingen SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) geformuleerd zijn.

Meer informatie op www.stimulansz.nl.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)