Slotbijeenkomst project Doe Mee

Foto van auteur

Honderden allochtone en ook Nederlandse vrouwen hebben het afgelopen jaar (2005-2006) deelgenomen aan een of meerdere activiteiten van het landelijke project Doe Mee. Het project Doe Mee Zwolle sluit woensdag 8 november 2006 officieel af met een laatste bijeenkomst in de Sallandzaal van het Historisch Centrum Overijssel (HCO) te Zwolle.

Wethouder Peter Pot ontvangt die avond uit handen van Cato Bakker, projectleider van Doe Mee, het eerste exemplaar van een boekje over Doe Mee in Zwolle, met de titel ‘Doe Mee – Zwolse vrouwen ontmoeten elkaar’. In project Doe Mee brengt de gemeente allochtone vrouwen en Nederlandse vrouwen met elkaar in contact. Dit gebeurt door het organiseren van diverse gratis bijeenkomsten voor vrouwen over actuele thema’s, zoals ‘wie ben ik?’, over de eigen identiteit.

Door deze bijeenkomsten leren vrouwen uit verschillende culturen elkaar kennen en kunnen zij van elkaar leren. De bijeenkomsten worden georganiseerd in wijk- en buurtcentra in Zwolle. Voor meer informatie over Doe Mee: www.doemeezwolle.nl

Het programma:

19.30 – 19.45 uur            koffie en thee

19.45 – 19.50 uur            welkom door avondvoorzitter, mw. Malika Bouloue (FORUM)

19.50 – 20.00 uur            wethouder Peter Pot

20.00 – 20.15 uur            projectleider Cato Bakker over een jaar Doe Mee

20.15 – 20.30 uur             korte pauze

 20.30 – 20.50 uur            directeur Historisch Centrum Overijssel, de heer Bert Looper, over de relatie migranten en Zwolle in de loop van de eeuwen.

20.50 – 21.20 uur            gesprek naar aanleiding van de lezing van de heer Looper

21.20 – 22.00 uur            informele nazit met een hapje en een drankje