Lustrum voor BOP-project

Foto van auteur

Woensdag 8 november bestaat het BOP-project vijf jaar. BOP staat voor Boekenpret, Ouderparticipatie en Piramide en heeft tot doel Zwolse kinderen van 0 tot 6 jaar een goede start te bezorgen van hun schoolloopbaan. De aandacht gaat daarbij vooral uit naar taalontwikkeling. Het lustrum wordt gevierd met een studiemiddag voor alle mensen die meewerken aan BOP. Tijdens de bijeenkomst worden de resultaten van het evaluatieverslag van het BOP-project over het schooljaar 2005/2006 gepresenteerd en officieel overhandigd aan wethouder Martin Knol (Onderwijs).

In het verleden waren er regelmatig ontmoetingen tussen de BOP-werkers. Doordat het BOP-project prima verloopt, zijn deze bijeenkomsten de laatste jaren niet meer georganiseerd. Toch is onderling contact en uitwisseling tussen de BOP-werkers waardevol om verdieping in het werk en inspiratie op te doen voor de verdere ontwikkeling van het BOP-project. De studiemiddag moet dit bewerkstelligen. In een viertal workshops komen de volgende onderwerpen aan bod: werken met een portfolio, het werk van de buurmoeder, Piramide toen en nu en BOP-projecten elders in het land.

Elk jaar worden de resultaten van de inspanningen in kaart gebracht en geëvalueerd. Het gaat hier om gegevens zoals: het aantal deelnemende kinderen, de uitkomsten van de diverse toetsen op het gebied van taal en ordenen en de verschillen daartussen. Al deze gegevens worden elk schooljaar verwerkt in een onderzoeksverslag. 

In het schooljaar 2001/2002 is het BOP-project van start gegaan. BOP is een initiatief van de gemeente Zwolle en andere participanten zoals het openbaar onderwijs Zwolle en Vivente, TRAVERS, De IJsselgroep en Icare. Het project is opgebouwd uit drie deelprojecten: Boekenpret, Ouderparticipatie en Piramide. Alle drie de projecten hebben tot doel om kinderen van 0 tot 6 jaar in Zwolle een goede start te bezorgen van hun schoolloopbaan. Het gaat hier zowel om kinderen die zich gemakkelijk ontwikkelen als kinderen die daar wat meer moeite mee hebben. De aandacht gaat uit naar taal – en denkontwikkeling. Boekenpret is een voorleesstimuleringsprogramma voor kinderen van 0 tot 2 jaar. Ouders worden gestimuleerd om met hun kinderen kijk-, praat- en speelactiviteiten te doen en om ze voor te lezen. Bezoekmoeders ondersteunen de ouders hierbij. Piramide is een programma dat start op de peuterspeelzaal en doorloopt tot groep 2 van de basisschool. Het project werkt met thema´s die steeds twee weken duren. Voor kinderen die extra aandacht nodig hebben, worden tutoren ingezet. Ouders vervullen een belangrijke rol binnen BOP. Ouderparticipatie is een traject dat parallel loopt aan zowel Boekenpret als Piramide. Het biedt opvoedingsondersteuning en praktische handvatten aan ouders om het programma thuis op te pakken en uit te voeren.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)