Maatschappelijk werk op school spilfunctie

Foto van auteur

Zwolle – Maatschappelijk werkers op de Zwolse scholen vervullen een belangrijke rol bij het voorkomen van problemen in de ontwikkeling en vorming van jongeren. Die conclusie wordt getrokken in de evaluatie van uitgevoerde pilots Netwerk Jeugd en Gezin. De spilfunctie van het schoolmaatschappelijk werk wordt daarom versterkt door de inzet op scholen voor basis- en voortgezet onderwijs te vergroten.

Kinderen en ouders kunnen beter en sneller hun probleem onder de aandacht brengen, binnen en buiten de school wordt ondersteuning snel afgestemd, scholen zelf kunnen (met ondersteuning) een veilig pedagogisch klimaat beter organiseren en knelpunten bij leerlingen worden eerder op maat worden aangepakt. Daardoor wordt in een later stadium een onnodig beroep op zwaardere jeugdhulp voorkomen.

Onderdeel
Uit de pilots Netwerk Jeugd en Gezin blijkt dat met een uitbreiding van het schoolmaatschappelijk werk een belangrijke bijdrage kan worden geleverd aan de ondersteuning in Zwolle voor kinderen en jongeren. De praktijk sinds 1 januari 2015 laat zien dat dit het beste werkt bij die schoolmaatschappelijk werkers die ook onderdeel zijn van één van de sociale wijkteams. In het sociaal wijkteam zitten medewerkers uit diverse disciplines, die gezamenlijk maatwerk leveren aan Zwollenaren die (extra) ondersteuning nodig hebben. Uitgangspunt daarbij is ‘een gezin, één plan’.

‘Vroegtijdig’
Wethouder Ed Anker, in Zwolle onder meer verantwoordelijk voor de jeugdhulp: "In dit besluit van burgemeester en wethouders komt veel samen van hoe we zorg willen dragen voor onze jongeren. We doen dat op de plekken waar je vroegtijdig problemen kan signaleren. Scholen zijn dan vanzelfsprekend. Bovendien vinden we het belangrijk dat de professionals binnen en buiten school elkaar versterken en elkaar snel weten te vinden als dit nodig is. Zo zetten we maximaal in om (dreigende) problemen voor onze jeugd in de kiem te smoren."

Onderwijs en gemeente blijven de komende periode intensief samenwerken om plannen te ontwikkelen waarin passend onderwijs en jeugdhulp centraal staan.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)