Week van de veilige school!

Foto van auteur

Zwolle -Deze week heeft Veiligescholen.nl haar platform gelanceerd voor onderzoek en kennis op het gebied van sociale veiligheid in het primair onderwijs. Naast het afnemen van onderzoeken biedt het platform de mogelijkheid om kennis te delen. Met dit platform kunnen scholen in het primair onderwijs jaarlijks onbeperkt onderzoeken uitvoeren naar sociale veiligheid onder hun leerlingen. Veiligescholen.nl is een initiatief van de School & Innovatie Groep en Esyst.

Beide bedrijven hebben veel ervaring in en betrokkenheid bij het onderwijs. Vanuit hun betrokkenheid bij het onderwijs en het onderwerp wil zij hun steentje bijdragen aan het werken aan een veilige school. Om die reden wordt er slechts een kleine bijdrage per school gevraagd.