Statenlid en raadslid als gastdocent op school

Foto van auteur

Zwolle – Leerlingen van het Greijdanus College, Campus 5 in Zwolle krijgen maandag 2 november een gastles van twee politici. Statenlid Jan Westert (ChristenUnie) en raadslid Gerdien Rots (ChristenUnie) van de gemeente Zwolle gaan met ze in gesprek over de democratie en de rol van de provincie en de gemeente daarin.

Deze les is onderdeel van het project Overijssel doet mee! van de provincie Overijssel en vormt voor een aantal leerlingen de voorbereiding op deelname aan de Overijssel Debat Award op 26 november in het provinciehuis. De les wordt begeleid door een moderator van ProDemos, Huis voor democratie en rechtsstaat. Voor jongeren is het lastig onderscheid te maken tussen wat een provincie, het rijk en de gemeente doet en wie waarvoor verantwoordelijk is.

Reden voor provincie, gemeente en ProDemos om samen de studenten op school op te zoeken. De provincie Overijssel besteedt extra aandacht aan jongeren vanaf 15 jaar met de bedoeling om hen meer te betrekken bij de democratie. Met het project Overijssel doet mee! bereikt ze jaarlijks meer dan 4.500 jongeren persoonlijk via gastlessen, Democratiespelen, Statenspelen, de Jongerenraad Overijssel en debatbijeenkomsten zoals de Overijssel Debat Award. Sinds vier jaar werkt de provincie hierin samen met ProDemos, Huis voor democratie en rechtsstaat en gemeenten. Ook de gemeenteraad van Zwolle ondersteunt van harte initiatieven om scholieren enthousiast te maken voor de politiek.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)