Op bezoek bij de grote mensen van Enexis

Foto van auteur

Zwolle – “Hoe kan Enexis ervoor zorgen dat mensen zo duurzaam mogelijk met energie omgaan?” was de vraag die Enexis vorig jaar heeft gesteld aan de kinderen van groep 7 van basisschool De IJsselhof uit Zwolle Zuid. In tweetallen zijn de 10- en 11-jarige leerlingen hiermee afgelopen periode aan de slag geweest. Voor ondersteuning had Enexis een beroep gedaan op de organisatie De Missing Chapter Foundation om deze kinderen zo goed mogelijk mee te laten denken over het zuinig omgaan met energie. Prinses Laurentien is de oprichter van deze organisatie, die de denkkracht en belangen van kinderen wil laten meewegen bij beslissingen van vandaag die toekomstbestendig zijn voor onze nieuwe generaties.

 _dsc6088.jpg

Ongeveer 30 kinderen van De IJsselhof kwamen dinsdagmorgen 12 januari naar het Enexis-kantoor aan de Marsweg en ook prinses Laurentien was aanwezig om het gesprek tussen de kinderen en de “grote mensen van Enexis” te begeleiden. Zelfs de “grote baas van Enexis” Peter Vermaat CEO van Enexis was aanwezig samen met enkele andere managers van dit bedrijf. Namens alle kinderen gaven Nikki, Yme, Puk en Tess een presentatie aan de besluitvormers van Enexis. Puk gaf aan dat iedereen goedkope zonnepanelen moet kunnen aanschaffen en dat deze niet alleen op de daken van huizen, maar ook op de daken van scholen en bedrijven moeten worden geplaatst. Ook het bouwen van kleine windmolentjes in de wijk om energie op te wekken werd als idee aan Enexis voorgelegd. Om iedereen ervan te overtuigen zuinig met energie om te gaan stelden de kinderen voor een wedstrijd tussen verschillende wijken te organiseren wie de minste energie verbruikt. Ook zouden de werknemers van Enexis het goede voorbeeld moeten geven. 

_dsc6076.jpg

 

_dsc6083.jpg

 

groep.jpg

Via Lees verder meer nieuws en foto’s…

Na de presentatie ontstond er een dialoog tussen Enexis en de kinderen onder begeleiding van prinses Laurentien. Met name werd gesproken hoe energiebesparing in de buurt kan worden aangepakt. Volgens de kinderen moeten de “volwassen mensen in de buurt” meer met elkaar samenwerken. “Iedereen moet meedoen zowel de mensen die het druk hebben als de mensen die tijd hebben en zich vervelen.” Idee was om kinderen samen met hun ouders in een Enexis-bus door de wijk te laten gaan en bij iedereen aan te bellen om ideeën voor energiebesparing op te halen: “Wij kennen de buurt beter dan onze ouders.”

versie_2_1.jpg  

Aan het eind van de bijeenkomst werd aan de managers van Enexis gevraagd of ze zelf thuis ook energie besparen. De meesten hebben zonnepanelen en hun huis geïsoleerd. Ook het reizen met een elektrische auto of trein werden genoemd, maar ook korter douchen, de verwarming een graadje lager en lampen vervangen door LED-verlichting draagt bij aan het duurzaam omgaan met energie.

_dsc6094.jpg

Als afsluiting van de meeting op het Enexis-kantoor ondertekenden CEO Peter Vermaat en de kinderen het samenwerkingscertificaat tussen De IJsselhof en Enexis. Uiteraard werd er een groepsfoto gemaakt met daarop prinses Laurentien. Daarna vertrokken de schoolkinderen in felgroene hesjes onder begeleiding van hun meesters en juffen naar hun school en praatten de managers van Enexis nog even na met de prinses.

Hennie Vrielink

Redacteur Weblog Zwolle

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)