SWOZ en Isala Ouderenzorg creëren welzijnsdienst

Foto van auteur

Isala Ouderenzorg en Stichting Welzijn Ouderen Zwolle(SWOZ) gaan samen optrekken om te komen tot een gezamenlijke welzijnsdienst in en rond de locaties van Isala Ouderenzorg. In woon-, zorg- en dienstencentrum Werkeren in Stadshagen heeft de samenwerking al handen en voeten gekregen in de vorm van activiteitenprogramma’s voor bewoners en cliënten uit de wijk. Daarom werd vorige week op die locatie de intentieverklaring getekend door Ben Vinke, directeur SWOZ en Wilma Koch, directeur van Isala Ouderenzorg.

In het bijzijn van projectleiders, leidinggevenden en andere direct betrokkenen zetten beide directeuren hun handtekening onder het document dat de intentie tot samenwerking bekrachtigt. In januari 2007 zullen de plannen zijn ontwikkeld en krijgt formele samenwerking zijn beslag.

  

Cliënt centraal

In de gezamenlijke welzijnsvisie staat steeds de cliënt centraal met diens behoefte. Beide organisaties willen het welzijn van ouderen bevorderen door wonen, zorg en welzijn goed op elkaar af te stemmen. Welzijn heeft voor de ouder wordende mens een steeds grotere waarde. Wanneer iemand zich niet prettig voelt, ontstaat er een groeiende behoefte aan zorg. Wanneer de zorg niet goed geregeld is dat van invloed op de welzijnsbeleving van iemand.

Vanuit de welzijnsdienst kunnen senioren, wonend in de huizen van Isala Ouderenzorg of daar in de buurt, gebruik maken van de activiteiten die in de huizen van Isala Ouderenzorg worden georganiseerd. Ook kan men eten in de restaurants, koffie drinken, deelnemen aan clubs en uitstapjes. Daarnaast kunnen mensen thuis de benodigde zorg ontvangen.

Zo willen beide organisaties samen komen tot volwaardige woonzorgzones rondom Werkeren, in de Kamperpoort en rondom het Verpleeg- en reactiveringscentrum Wezenlanden.

Door het creëren van woonzorgzones kunnen senioren uiteindelijk langer thuis kunnen wonen.

 

Wonen

Op het gebied van wonen heeft Isala Ouderenzorg de samenwerking gezocht met woningbouwcorporaties als DeltaWonen, Woonzorg Nederland en SWZ. Isala Ouderenzorg levert desgewenst zorg en diensten aan huis bij senioren die huren bij een van de corporaties. Een volgende en logische stap werd samenwerking op het gebied van welzijn.

Het Zorgkantoor ziet heil in de samenwerking tussen Isala Ouderenzorg en SWOZ om te woonzorgzones verder te ontwikkelen en heeft subsidie toegekend voor het project. Het gaat hier om ontwikkeltijd door de inzet van gekwalificeerde medewerkers alsmede scholing van medewerkers van beide partijen.

 

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)