Onderzoek naar verbeteringen vrijwilligersklimaat

Foto van auteur

De gemeente zet haar strijd voor een prettig vrijwilligersklimaat in Zwolle onverminderd voort. Het onderzoek van Sportservice Zwolle en Vrijwilligerscentrale Zwolle onderstreept de noodzaak van vermindering van wet- en regelgeving en optimale dienstverlening aan vrijwilligersorganisatie. Dat zei wethouder Janco Cnossen (Sport) tijdens de presentatie van het rapport op donderdag 9 november 2006.

Zwolle kent een rijk vrijwilligersleven. Bijvoorbeeld op sportgebied zijn duizenden mensen actief. In het collegeprogramma is prioriteit gelegd bij het ondersteunen en stimuleren van het vrijwilligerswerk. Door subsidiëring, lage, niet kostendekkende tarieven en het (laten) bouwen van accommodaties waarin vrijwilligers zich verder kunnen ontplooien.

Knelpunten

Het rapport dat donderdag is gepresenteerd, maakt duidelijk dat er nog veel problemen zijn. Cnossen bedankte de organisaties voor het uitgevoerde onderzoek. “Waarschijnlijk behoren we tot de eerste gemeenten die daadwerkelijk op zoek gaan naar problemen die spelen bij vrijwilligersorganisaties. Landelijk heeft NOC*NSF al vaak aan de orde gesteld hoe vrijwilligers knel raken. Om ook op gemeentelijk niveau problemen op te kunnen lossen, moet je in kaart brengen wat er speelt. Vandaag hebben we veel inzichten gekregen”, aldus de wethouder. Het onderzoek maakt deel uit van het Zwolse project ‘Niet leuker, wel makkelijker’, waarmee geprobeerd wordt het vrijwilligerswerk in Zwolle te vergemakkelijken.

Oplossingen
Cnossen noemde enkele voorbeeldinitiatieven en -projecten die onderdeel uitmaken van de strijd tegen een chaos aan wet- en regelgeving voor vrijwilligers. Zo zijn organisatie in het leven geroepen, die een belangrijke rol kunnen vervullen bij het ondersteunen van vrijwilligers. Verder werkt de gemeente hard aan de vermindering van de regeldruk en het verhogen van de dienstverlening.

Verder

·         worden gemeentelijke heffingen aangepakt (zo zullen voor kleinschalige activiteiten geen precariorechten meer verschuldigd zijn),

·         wordt nagedacht over de invoering van een vrijwilligerstoets (waarmee te verwachten problemen van nieuw beleid voor vrijwilligers aan het licht komt) en

·         streeft de gemeente een loketfunctie na (bij SportService Zwolle en de Vrijwilligerscentrale) waar vrijwilligersorganisaties terecht kunnen met hun vragen.

Volgend jaar wil wethouder Cnossen een bijeenkomst organiseren voor vrijwilligersvriendelijke regelgeving. “Want als er iets is dat ons vandaag leert, dan is het wel het volgende: Met elkaar praten over problemen, eerlijk achterhalen wat er allemaal béter kan, dát is de belangrijkste eerste stap.”