Vrijwilligers moeten gemeente wakker schudden

Foto van auteur

SportService Zwolle heeft donderdagmiddag ten overstaan van wethouder Cnossen, tweede kamerlid Joop Atsma, ambtenaren en enkele vrijwilligersorganisaties het rapport getiteld ‘Vrijwilligers en hun strijd met wet- en regelgeving’ gepresenteerd. Deze rapportage maakt onderdeel uit van het project ‘Niet leuker wel makkelijker’ van de gemeente Zwolle. De presentatie had als doel de gemeente Zwolle wakker te schudden en tot actie over te halen.

 

Foto: B.W. Ensink

Het rapport is geschreven vanuit de beleving van vrijwilligersorganisaties in Zwolle, met als doel de politiek en het ambtelijk apparaat van de gemeente Zwolle inzicht te verschaffen in de knelpunten die vrijwilligersorganisaties ervaren bij het voldoen aan de wet- en regelgeving, het lokale vergunningen- en subsidiebeleid. Voordat het rapport aan wethouder Cnossen en Joop Atsma werd overhandigd, zijn de knelpunten en aanbevelingen op zeer ludieke wijze door Rope Theater uit Rotterdam aan het publiek gepresenteerd.

In niet mis te verstane sketches werd duidelijk hoe vrijwilligersorganisaties het aanvragen van vergunningen en subsidies ervaren. Interactie met het publiek zorgde voor veel hilariteit.

Wethouder Cnossen, aanwezig namens het College van B&W, gaf in zijn reactie op het rapport aan beschreven knelpunten, zoals onduidelijke procedures en hoge legeskosten, te erkennen. Hij plaatste daarbij als kanttekening dat bepaalde regels en procedures wél nodig zijn en dat vrijwilligersorganisaties ook een belangrijke eigen verantwoordelijkheid hebben. Het stadsbestuur wil er volgens Cnossen echter van alles aan doen om het vrijwilligers makkelijker te maken. Immers, als het makkelijker gaat, wordt het automatisch ook leuker. “Ik ben klaar wakker”, aldus de wethouder. Wat de actie betreft: de gemeente Zwolle heeft al de nodige stappen in de goede richting gezet, maar er moet nog veel gebeuren.

Het rapport doet aanbevelingen aan de gemeente Zwolle om de ervaren knelpunten weg te nemen en de dienstverlening richting vrijwilligersorganisaties te verbeteren, zodat het vrijwilligerswerk in de gemeentelijke organisatie wordt ondersteund, versterkt en gestimuleerd.

Ook de aanbevelingen van SportService Zwolle vinden bijval bij wethouder Cnossen. Het idee van een speciaal loket voor vrijwilligersorganisaties nam hij dankbaar over. Hetzelfde gold voor het invoeren van een vrijwilligerstoets die lokale wetten en regels toetst om zo bedoelde en onbedoelde gevolgen voor vrijwilligers en hun organisaties in beeld te brengen.

CDA-kamerlid Joop Atsma hield de gemeente Zwolle een spiegel voor, maar prees de gemeente gelijktijdig met dit initiatief. Hij gaf de gemeente met name mee de OZB voor vrijwilligersorganisaties af te schaffen.

De Zwolse aandacht voor het verminderen van de administratieve lasten en ervaren regeldruk voor vrijwilligersorganisaties wordt gezien als een innovatief project, waardoor dit project wordt ondersteund door het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Begin 2007 wordt het gehele project ‘Niet leuker wel makkelijker’ gepresenteerd en landelijk uitgedragen. Het rapport ‘Vrijwilligers en hun strijd met wet- en regelgeving’ is te downloaden op www.sportservicezwolle.nl

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)