Geluidsscherm moet Wipstrik beschermen

Foto van auteur

Langs de Ceintuurbaan komt een geluidsscherm om de Wipstrik te beschermen tegen de geluidshinder van het verkeer op de Zwolse ringweg. Uit onderzoek is gebleken dat maatregelen moeten worden genomen om de geluidshinder op de gevels van de nieuwe Isala klinieken, de Geert Grooteschool en enkele huizen in de Wipstrik aan de normen te laten voldoen. Het scherm is een van de maatregelen. Met betrokken bewoners en bedrijven gaat de gemeente in overleg.

De Ceintuurbaan ondergaat de komende jaren een reconstructie, waarmee de veiligheid en de doorstroming op de weg wordt verbeterd. Door de verbreding, de verhoging van de maximumsnelheid en de verkeerstoename neemt de geluidsbelasting in de omgeving toe. Deze reconstructie van een gedeelte van de Ceintuurbaan, de Dr. Van Heesweg, de Dr. Van Thienenweg, de Dr. Spanjaardweg, maar ook van een gedeelte van de Zuidbroeklaan en een gedeelte van de Tesselschadestraat, is onderdeel geworden van het voorontwerpbestemmingsplan Isala klinieken locatie Sophia

Maatregelen

De maatregelen die worden genomen om geluidshinder te voorkomen zijn:

·         Toepassing van geluidabsorberend asfalt.

·         Verlenging van de bestaande wal langs de Ceintuurbaan ten noorden van de Zuidbroeklaan met 40 meter in de richting van de Tesselschadestraat en verhoging van deze voorziening met maximaal één meter.

·         Het realiseren van een wal / scherm van vijf meter hoog langs de Ceintuurbaan, vanaf de hoek Aagje Dekenstraat / Da Costastraat tot aan het geprojecteerde fietspad bij het openluchtzwembad, een doelmatige afscherming van geluidshinder wordt gerealiseerd. Bij deze oplossing wordt ook rekening gehouden met het zwembad dat een rijksmonument is.

·         Het verrichten van bouwakoestisch onderzoek bij de woningen waar de geluidsbelasting 2dB(A) of meer toeneemt om te kunnen bepalen of de geluidsbelasting in de woning voldoet aan de wettelijke norm van 35 dB(A).

·         Het, zo nodig, treffen van maatregelen aan de woning om de binnenwaarde te garanderen.

Overleg en informatie

Burgemeester en wethouders hebben besloten over de volgende maatregelen het overleg met de bewoners en bedrijven van Wipstrik en een aantal bedrijven op het bedrijventerrein Oosterenk te zoeken. Met het ziekenhuis wordt al overleg gevoerd. Op dinsdag 21 november 2006 wordt daarom een inspraakbijeenkomst gehouden in zalencentrum Urbana, Wipstrikkerallee 213, 8025 AH, Zwolle. De bijeenkomst begint om 20.00 uur. De betrokken bewoners en bedrijven zijn inmiddels per brief voor deze bijeenkomst uitgenodigd.

De maatregelen volgen uit de Wet Geluidshinder en de gemeentelijke milieuvisie “Milieu op Scherp”. Voor de uitvoering van de maatregelen worden nog diverse procedures gevolgd.

Geluidsscherm

Bij het plaatsen van het geluidsscherm geldt dat het aanzicht van kenmerkende bebouwing langs de Ceintuurbaan niet belemmerd mag worden. Het kantoorgebouw Ceintury en het openlucht zwembad, een rijksmonument, moet zich blijven presenteren. Tevens moet rekening gehouden worden met het geplande fietspad langs de Ceintuurbaan en moet de groenvoorziening tussen de Ceintuurbaan en Da Costastraat zoveel mogelijk ongestoord gebruikt kunnen worden.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)

4 gedachten over “Geluidsscherm moet Wipstrik beschermen”

  1. Tja, als de doorstroming verbeterd wordt, zal ook het geluid van optrekkende bussen en vrachtwagens minder worden (d?© geluidsveroorzakers). Die 2 meter extra asfalt is an sich geen extreme geluidsveroorzaker.

  2. “…kenmerkende bebouwing langs de Ceintuurbaan niet belemmerd mag worden. Het kantoorgebouw Ceintury…”

    Hehe, het zou inderdaad zonde zijn als dat juweeltje aan het zicht onttrokken zou worden. 🙂

Reacties zijn gesloten.