Werkzaamheden spoorviaduct Hessenweg gegund

Foto van auteur

Zwolle – Voor het verbeteren van de verkeersveiligheid, leefbaarheid en doorstroming op de N340, N48 en N377 heeft de provincie Overijssel een pakket aan maatregelen ontwikkeld. Eén van de onderdelen daarin is de aanleg van een viaduct over het spoor in het nieuwe tracé van de N340. De provincie heeft ProRail gevraagd dat viaduct te (laten) maken. De werkzaamheden voor de aanleg van het nieuwe viaduct over het spoor zijn door ProRail gegund aan aannemer Salverda uit ’t Harde.

Met de aanleg van het viaduct in het nieuwe tracé ten noorden van de huidige Hessenweg wordt een belangrijk spoorknelpunt opgeheven in de N340 tussen Zwolle en Ommen. Het verkeer kan, als de nieuwe weg klaar is, het spoor van Zwolle naar Meppel veilig en zonder oponthoud passeren. Salverda start de uitvoering van de werkzaamheden met het ontwerpen van het viaduct. De daadwerkelijke uitvoering begint naar verwachting medio 2017 en is september 2018 afgerond. Op het moment dat het viaduct klaar is, gaat de provincie Overijssel aan de slag met de aanpak van de N340/N48 en N377. Hier maakt de aanleg van een nieuw tracé van de N340, dat straks aansluit op het nieuwe viaduct, onderdeel van uit.

Naast het viaduct legt ProRail ook een fietstunnel aan ter plaatse van de huidige overweg in de Hessenweg. Deze overweg kan daardoor vervallen, wat de verkeersveiligheid voor zowel fietsers als treinverkeer bevordert. De fietstunnel wordt aangelegd nadat het nieuwe tracé is opengesteld voor autoverkeer, omdat dan de Hessenweg wordt heringericht voor lokaal verkeer.

Meer informatie over het project N340/N48 en N377 vindt u op www.overijssel.nl/n340n377  .

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)