WOZ-waarde Zwolse woningen online te bekijken

Foto van auteur

Door Redactie

Zwolle – Inwoners van de gemeente Zwolle kunnen de WOZ-waarde van hun woning 7 dagen per week en 24 uur per dag online bekijken via het landelijke WOZ-waardeloket: www.wozwaardeloket.nl

De gemeente Zwolle is nu officieel aangesloten op de Landelijke voorziening WOZ (LV WOZ). GBLT, het belastingkantoor dat in opdracht van de gemeente Zwolle gemeentebelastingen heft en int, is erin geslaagd deze aansluiting voor de gemeente succesvol te realiseren. De LV-WOZ is een landelijk systeem met als hoofddoel de uitwisseling van gegevens tussen gemeenten, samenwerkingsverbanden, Kadaster, leveranciers, dienstverleners en de Waarderingskamer te moderniseren. In plaats van periodieke uitwisseling van gegevens is het met de komst van LV-WOZ mogelijk om op elk moment van de dag, 7 dagen in de week gegevens uit te wisselen. Alle gemeenten in Nederland zijn verplicht zich aan te sluiten op dit systeem dat onderdeel is van de basisregistraties. Voordat een gemeente mag aansluiten op de LV-WOZ, moet eerst met goed resultaat een aansluittoets worden gedaan. Dit is gelukt voor de gemeente Zwolle.

Per 1 oktober 2016 zijn gemeenten wettelijk verplicht om de WOZ-waarden van woningen openbaar beschikbaar te stellen. Totdat de gemeente Zwolle was aangesloten op de LV-WOZ konden burgers de WOZ-waarden inzien via de tijdelijke website www.watisdewozwaarde.nl. Met de aansluiting op het landelijk systeem is deze tijdelijke website overbodig en kunnen burgers de gegevens van over hun WOZ-waarde inzien via de website van de overheid: www.wozwaardeloket.nl GBLT heft en int met grote zorgvuldigheid gemeente- en waterschapsbelastingen voor 5 waterschappen en 6 gemeenten, waaronder de gemeente Zwolle. Daarnaast geeft GBLT uitvoering aan de Wet WOZ. Dit betekent dat GBLT jaarlijks de WOZ-waarde van onroerende zaken vaststelt. Met deze WOZ-waarden wordt bijvoorbeeld de hoogte van een aantal gemeentebelastingen, waterschapsbelastingen, en rijksbelastingen bepaald. Lees voor meer informatie: www.gblt.nl.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)