Logo nieuwe stijl SBO de Sluis onthuld

Foto van auteur

Door Redactie

Zwolle – SBO de Sluis in Zwolle onderscheidt zich van andere SBO scholen, door onderwijs aan te bieden dat aansluit bij de 21e eeuw. Waar op veel scholen voor het speciaal basisonderwijs op traditionele wijze wordt lesgegeven, kiest SBO de Sluis voor onderwijs dat aansluit bij de beroepen van de toekomst.

onthulling_nieuw_logo_de_sluis-001-s.jpg

Bij het prachtige nieuwe logo van de school, dat op donderdag 30 maart door Wouter Marinus, voetballer van PEC Zwolle, is onthuld, hoort de slogan: ‘Mijn koers, mijn toekomst, wij samen’. Het was een feestelijke middag op SBO de Sluis. Tijdens de ‘kick-off’ schoot Wouter Marinus, voetballer van PEC Zwolle, onder toeziend oog van alle leerlingen, met de bal het oude logo aan flarden en werd het nieuwe logo boven de ingang van de Sluis onthuld; een groen met blauw roer van een schip. Voor dit logo is gekozen omdat op de Sluis de leerlingen zelf aan het roer staan. Elk kind heeft namelijk een eigen stip aan de horizon en vaarroute ernaartoe. De invoering van tabletonderwijs waar twee jaar geleden voor is gekozen, maakt het mogelijk om maatwerk te bieden aan de leerlingen. Voor elke leerling wordt een digitaal portfolio ingevuld, zodat zichtbaar wordt waar aan gewerkt wordt en waar de leerlingen trots op zijn.

De vernieuwde uitstraling van de school, gaat hand in hand met een vernieuwd onderwijsaanbod. Hiervoor is gekozen omdat SBO de Sluis de leerlingen wil voorbereiden op de banen van de toekomst. De school zit momenteel in het tweede jaar van het traject ‘New Pedagogies for Deep Learning’ (NPDL). De focus is hierbij gericht op de ontwikkeling van betekenisvolle kennis en vaardigheden die noodzakelijk zijn om succesvol te functioneren in de toekomstige maatschappij. Het onderzoekend en ontwerpend leren wat hierbij aansluit, krijgt steeds meer vorm binnen de school.

Scholen die het NPDL concept hanteren, zijn scholen waar leerlingen en leerkrachten intrinsiek gemotiveerd zijn om vanuit samenwerking en creatie complexe vraagstukken te onderzoeken en op te lossen. Waar leerlingen ruimte én verantwoordelijkheid krijgen ten aanzien van de organisatie, de planning en resultaten in het eigen leerproces. Waar met behulp van ICT de ontwikkeling van kinderen en hun leren automatisch voor leerlingen en leerkrachten in kaart wordt gebracht. Met als resultaat zinvoller, betekenisvoller, aantrekkelijker en effectiever onderwijs. Bij de nieuwe koers die SBO de Sluis vaart, hoort een vernieuwde uitstraling. Het resultaat: een prachtig nieuw logo en een nieuwe website. De website is te bewonderen op www.sbo-desluis.nl.

1 gedachte over “Logo nieuwe stijl SBO de Sluis onthuld”

Reacties zijn gesloten.