Subsidie maatregelen voldoende en schoon water

Foto van auteur

Zwolle – Het waterschap wil initiatieven ondersteunen, die bijdragen aan voldoende water en schoon water. Naast de subsidieregeling voor het stimuleren van particuliere initiatieven in stad en dorp heeft het waterschap sinds 1 juni de subsidieregeling ook opengesteld voor ideeën voor het landelijk gebied.

Het klimaat verandert. Het regent vaker en heviger, maar ook komen hitte en droogte steeds meer voor. Het waterschap Drents Overijsselse Delta werkt samen met burgers en bedrijven om de zoetwatervoorziening Oost Nederland te verbeteren en klimaatbestendig te maken.
Ook zoekt het waterschap steeds naar mogelijkheden om het watersysteem en het waterbeheer te verbeteren, zowel in de stad als in het landelijk gebied. Het gaat niet alleen om de beschikbaarheid en de afvoer van water, maar ook om de kwaliteit van het water. 

Geld voor goede ideeën
De afgelopen jaren in de regio en landelijk en afspraken gemaakt over het waterbeheer, zowel over de zoetwatervoorziening en als de waterkwaliteitsmaatregelen die bewoners, boeren en natuurbeheerders kunnen nemen; op percelen en terreinen of in de bedrijfsvoering. Verschillende initiatiefnemers hebben al goede ideeën en hebben contact gehad met het waterschap.

De regeling ‘Samenwerken aan voldoende en schoon water in het landelijk gebied’ biedt de mogelijkheid geld te geven voor uitvoeringsmaatregelen. Vele kunnen op boerenbedrijven of op natuurterreinen worden uitgevoerd. Denk aan het verbeteren van de sponswerking in de bodem, anders bespuiten van gewassen of het tegengaan van afspoeling van verontreinigende stoffen. Maatregelen die het landelijk gebied bestendiger maakt tegen klimaatverandering en die helpen om de waterkwaliteit op peil te houden of te verbeteren.

Subsidieregeling op website
De subsidieregeling bevat maatregelen rond de thema’s klimaatbestendigheid, zoetwatervoorziening en waterkwaliteit. Het subsidiebedrag per project en/of maatregel bedraagt maximaal 50% van de werkelijke kosten en de maximale subsidiebijdrage is € 25.000,- .

Om in aanmerking te komen, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Het is belangrijk dat een idee werkelijk bijdraagt aan een betere beschikbaarheid van water of een betere kwaliteit van het water. In de subsidieregeling staan alle voorwaarden en ook staat er op welke wijze initiatieven worden beoordeeld. De regeling en de bijbehorende overzichten met subsidiabele maatregelen zijn te raadplegen via de website van het waterschap www.wdodelta.nl . De regeling is opengesteld vanaf 1 juni 2017 tot eind december 2017.

Vragen of interesse? Neem dan contact op met het waterschap via 088 – 233 1200 of mail naar info@wdodelta.nl.

 

4 gedachten over “Subsidie maatregelen voldoende en schoon water”

 1. Leg me voor de goede orde nog eens uit wat
  “het waterschap” is.

  Clubje van oude boeren die heel wel zijn gevaren bij het
  uitdelen van gratis melk uit de melk zee.

  Da’s wat ik denk.

  Voor wie niet weet wat de melk zee is,
  vraag gerust, leg ik uit.

  Tsja, subsidie (kots)

Reacties zijn gesloten.