Organisaties samen schulden vroegtijdig te lijf

Foto van auteur

Door Redactie

Hoofdgebouw Vitens
Foto: Hans van Eijsden

Zwolle – De gemeente Zwolle wil mensen met betalingsachterstanden zo vroeg mogelijk kunnen helpen. Daarom hebben de gemeente Zwolle en het Sociaal wijkteam de handen ineen geslagen met Zilveren Kruis, Openbaar Belang, deltaWonen, SWZ, drinkwaterbedrijf Vitens, Essent, energiedirect.nl, Nuon, Eneco, Oxxio, WoonEnergie en Stichting BKR. Samen gaan ze afspraken maken om vroegsignalering van betalingsproblemen mogelijk te maken.

Inwoners die een betalingsprobleem hebben bij minimaal twee van de genoemde bedrijven zoals de energiebedrijven, woningcorporaties, zorgverzekeraar en drinkwaterbedrijf, worden door het Sociaal wijkteam benaderd. Zij krijgen ondersteuning aangeboden bij het op orde brengen van hun geldzaken. Voor wie dat wil, maakt het Sociaal wijkteam een afspraak voor een gesprek. Samen wordt bekeken wat de inwoner nodig heeft om meer grip te krijgen op zijn inkomsten en uitgaven. Mogelijk dat de inwoner een betalingsregeling kan krijgen, of inkomensondersteuning kan ontvangen. Vaak is er meer mogelijk dan men denkt. De sociaal werker kan de inwoner ook verbinden met de Sociaal Raadslieden. Samen wordt besproken welke ondersteuning het beste past. Dit kost de inwoner niets en is helemaal vrijwillig.

Wethouder Nelleke Vedelaar (Sociaal domein): "Helaas komen nog steeds veel mensen in de financiële problemen. We willen zo vroeg mogelijk inzicht krijgen in betalingsachterstanden om ergere problemen voor te zijn. Deze nieuwe werkwijze draagt hieraan bij. Zo verkleinen we de kans op persoonlijk leed en voorkomen we hoge maatschappelijke kosten." Nijmegen, Arnhem en Rotterdam hebben al goede ervaringen opgedaan met een soortgelijke werkwijze.

4 gedachten over “Organisaties samen schulden vroegtijdig te lijf”

 1. …dus allerlei clubs gaan informatie over betalingachterstanden delen met de gemeente, zonder dat de burger hier vooraf van op de hoogte wordt gesteld. Lekker is dat.

 2. Dat informatiedelen vind ik in dit geval juist erg goed. Als je door niet betalen van je rekeningen bij de gemeente in beeld komt zodat je min of meer gedwongen hulp krijgt, is dat een gevolg van eigen betaalgedrag, niet zozeer van een zogenaamd doorgeschoten Big Brother situatie.

 3. tja, wat wil je dan?
  Nog meer schulden? Deurwaarder?
  Het lijkt mij juist goed in een vroeg stadium dat er voor je aan de bel getrokken wordt omdat je bv de kop in het zand steekt en je enveloppen ongeopend laat.

 4. Eens met Zwollee, informatie delen tussen instanties is de goede weg.
  Bedenk de grootschalige PGB fraude. Al wat kwa idee goed is wordt
  misbruikt, vanwege het onvoldoende delen van informatie. Tussen
  overheid, instanties, toezichthouders. Regeltjes die over
  ‘privacy’ en bescherming van persoonsgegevens gaan belemmeren
  dat we misbruik kunnen aanpakken en uitsluiten.

  Kwestie van wennen denk ik. In China is men al heel veel verder
  met zulke vraagstukken 😉 Grapje natuurlijk, begrijp me goed.

  Maar naar de andere kant doorschieten is dan ook weer niet
  nodig denk ik ….

Reacties zijn gesloten.