SWZ bouwt met ecologisch hout

Foto van auteur

SWZ heeft een convenant met Forest Stewardship Council Nederland (FSC Nederland) ondertekend. SWZ geeft hiermee aan te kiezen voor gebruik van hout en houtproducten uit verantwoord beheerde bossen.

SWZ probeert actief vorm te geven aan haar maatschappelijke taak. Duurzaamheid en goed omgaan met het milieu horen hier nadrukkelijk bij. SWZ kan daadwerkelijk iets doen en wil dit ook uitdragen. Bossen zijn van levensbelang, maar staan echter onder grote druk. Het gebruik van hout uit goed beheerde bossen wordt wereldwijs beschouwd als een bijdrage aan de oplossing van het probleem van ontbossing en bosdegradatie.

FSC-hout in alle bouwprojecten
Om het gebruik van gecertificeerd hout te stimuleren zal SWZ streven vanaf 2007 in al haar projecten, nieuwbouw en renovatie, FSC-hout gefaseerd te gaan toepassen. In het convenant wordt hierbij nadrukkelijk de bouw van alle nieuwbouwwoningen in 2007 genoemd. Maar ook bij de te renoveren woningen wordt gebruik gemaakt van FSC-hout. Daarnaast gaat SWZ vanaf 2007 gebruik maken van FSC-papier.

Bouwen en Borneo
Naast SWZ hebben twaalf andere corporaties en brancheorganisatie Aedes hun handtekeningen onder het convenant gezet. Deze ondertekening is onderdeel van de campagne Bouwen en Borneo, die als leidraad heeft ‘Vernieuwing hier mag niet leiden tot vernieling elders’. Doel van de campagne is er voor te zorgen dat alle woningcorporaties, net als SWZ, voortaan FSC-hout gebruiken bij hun bouwprojecten. Speciale aandacht gaat in de campagne uit naar de bossen in Borneo. Hout met het internationaal erkende FSC-keurmerk voldoet aan de hoogste eisen voor natuurvriendelijk en economisch verantwoord bosbeheer.