Rechtbankpresident Koninklijk onderscheiden

Foto van auteur

President Bert Maan van de Rechtbank Zwolle-Lelystad is door Hare Majesteit de Koningin benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Dat heeft burgemeester Henk Jan Meijer van de gemeente Zwolle vrijdagmiddag 17 november 2006 bekendgemaakt. Maan ontvangt de onderscheiding voor zijn grote nationale en internationale maatschappelijke verdiensten.

Maan nam vrijdag 17 afscheid als rechtbankpresident tijdens een symposium in de Broerenkerk in Zwolle. Na een verrassingstoespraak spelde Meijer Maan de versierselen op. De Zwolse burgemeester reikte de onderscheiding uit mede namens burgemeester Zoon van Hattem, de woonplaats van de scheidend rechtbankpresident.

Meijer roemde in zijn toespraak de rechter, bestuurder én mens Maan. Als gedisciplineerd en organisatorisch sterk president ijverde hij met succes voor integraal management en een passende bestuursstructuur. Hij drukte een stempel op de wijze waarop de rechtspraak wordt gefinancierd.
De mens Maan werd geroemd als zeer betrokken, ruimdenkend en internationaal georiënteerd. Typerend is zijn pionierswerk in Oost-Europa in het midden van de jaren ´90, waarmee hij tot op heden bijdraagt aan de opbouw van vrede en versterking van de rechtstaat.

De Zwolse burgemeester noemde ook de samenwerking tussen de gemeente en de rechtbank met betrekking tot de nieuwbouwplannen. Een proces van lange adem, dat nu met succes is uitgemond in een bouwplan dat naar verwachting eind 2009 is gerealiseerd.

Buiten de rechterlijke macht was Maan ook al jarenlang actief, onder meer voor de Oud- Katholieke Kerk en het Kapittel voor de Civiele Orden.

Het symposium op vrijdag 17 november stond in het teken van ´kruisbestuiving´, met aandacht voor internationale samenwerking op het terrein van de rechtspraak in een groter wordend Europa. De bijeenkomst werd bezocht door een groot aantal gasten, uit binnen- en buitenland.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)