Nieuw woongebouw met studentenwoningen aan de Burgemeester Roelenweg

Foto van auteur

Door Redactie

Zwolle – Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad van Zwolle voor om het bestemmingsplan voor het vierde woongebouw met studentenwoningen aan de Burgemeester Roelenweg vast te stellen. Het is het sluitstuk van de ontwikkeling die in 2014 is ingezet. Het laatste woongebouw heeft 110 woningen en een ondergrondse parkeervoorziening.

Ontwikkelaar VolkerWessels heeft de afgelopen jaren het gebied aan de Burgemeester Roelenweg en Pannekoekendijk in Zwolle opnieuw ontwikkeld. In totaal gaat het om vier woongebouwen met 433 woningen voor studenten en circa 1.800 m2 geclusterde zorgvoorzieningen voor de opvang en huisvesting van dak- en thuislozen en verslaafden. In de eerste fase van het project zijn vanaf 2014 drie woongebouwen voor studentenhuisvesting en de zorgvoorziening gebouwd. Nu is de tweede fase aan de beurt: de bouw van het vierde woongebouw.

Ed Anker, wethouder wonen: ‘De herontwikkeling van de burgemeester Roelenweg levert een grote bijdrage aan het vergroten van de ruimtelijke kwaliteit, en een mix van woonmilieus in en rondom de binnenstad. Verder is met de ontwikkeling het slotstuk van de fietsverbinding tussen de historische binnenstad, Stadshagen en het achgterliggende Nationaal Landschap IJsseldelta tot stand gekomen.’

De gemeenteraad bespreekt het voorstel van het college naar verwachting op 17 december a.s.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)