VVD legt Zwartboek van klachten aan

Foto van auteur

Steeds vaker wordt de gemeenteraadsfractie van de VVD Zwolle geconfronteerd met klachten van burgers, verenigingen en het bedrijfsleven over “stroperige procedures” rond vergunning aanvragen en moeizame communicatie met “het stadhuis”. Daarom is besloten een “Zwartboek” aan te leggen waarin dergelijke klachten kunnen worden opgenomen.

Dat zwartboek zal uiteindelijk kunnen dienen als basis voor een discussie over de hoeveelheid regelgeving in Zwolle en hoe er met de bestaande regels worden wordt omgegaan.Directe aanleiding voor dit initiatief is het stopzetten van de bouwplannen voor een hotel naast café – restaurant Urbana aan de Wipstrikkerallee. Volgens de initiatiefnemer Ben Schulte werd de beslissing om te stoppen met de plannen mede ingegeven door de wijze waarop ambtenaren zijn plannen behandelden en de manier waarop daarover werd gecommuniceerd.

De raadsleden René de Heer en Gerrit van der Kooy hebben daarover inmiddels schriftelijke vragen gesteld aan het College van B. en W. Uit het dit weekend verschenen afdelingsblad van de VVD Zwolle, Swolla, blijkt echter dat de ervaringen van Ben Schulte geen incident vormen.

In het blad worden meer voorbeelden gegeven van moeizaam verlopen procedures rond vergunningaanvragen en een (te) strikte uitleg van bestaande wet –  en regelgeving. De VVD is al geruime tijd voorstander van het doorlichten van de hoeveelheid regelgeving, ook op lokaal niveau. De fractie denkt daarbij niet alleen aan (slechte) ervaringen door het bedrijfsleven maar vraagt zich ook af waarom verenigingen voor jaarlijks terugkerende evenementen als braderieën, (carnavals)optochten en buurt – en wijkactiviteiten elk jaar opnieuw een vergunning moeten aanvragen en daarvoor dan ook nog steeds meer leges moeten betalen. De VVD pleit er daarom voor om evenementen die al drie jaar hebben bewezen volgens de voorwaarden van de vergunning te werken automatisch een vergunning te verstrekken. De VVD Zwolle wil graag de discussie aangaan over de regelgeving in de stad en hoe daarmee wordt omgegaan en roept daarom iedereen die hierover klachten of slechte ervaringen heeft dat te melden via de website van de partij:

                                          www.vvdzwolle.nl

Bijlage Swolla:

HET MOET ANDERS met die regeltjes!

 

Café – restaurant Urbana. Sponsor van ZAC, de Club van Piet van Dijk. Jaarlijks het decor van de receptie van de Stadsprins aan de vooravond van carnaval. Bekend van talrijke bruiloften en partijen. En natuurlijk bij U bekend als de plek van ledenvergaderingen van de VVD. De uitbater van dat Urbana vatte eind jaren negentig het plan op naast zijn bestaande zaak een hotel te bouwen. Ruim vijf jaar later zag hij, moegestreden, van dat plan af. Ben Schulte kan uren vertellen over de stroperigheid in procedures rond een vergunningaanvraag. En over de slechte communicatie met “het stadhuis”. Over elkaar tegensprekende ambtenaren, over slecht of niet bereikbare ambtenaren, over doorgeslagen regelgeving. Collega René de Heer en ik hebben er inmiddels vragen over gesteld aan het College van B.en W. 

Helaas gaat het hier niet om een incident.

Bekend is het verhaal van de uitbater van café- terras de Beurs, die bijna vijf jaar moest strijden om een vergunning te krijgen voor het bouwen van een winterterras aan het Grote Kerkplein. Nu het in gebruik genomen is zegt iedereen dat het een aanwinst is voor de stad en vraagt iedereen zich af waarom het vijf jaar duurde voor de gemeente de vergunning afgaf.

Eerder dit jaar brandde een woonhuis gelegen naast een aanhangwagenfabriek in de Marslanden af. Dat huis was nog geen tien jaar oud. Architect en aannemer hadden alle tekeningen nog. Er had direct met de herbouw begonnen kunnen worden. Had, want er moest een nieuwe bouwvergunning worden ingediend. En dan duurt het een tijdje voor dat daar een beslissing over valt. Al die tijd leefde het getroffen gezin in de kantine van het bedrijf.

In juni van dit jaar startte het Hippisch Centrum de Haerst, tot die tijd bekend als Manege Wilten aan de Haersterveerweg. In dat centrum is inmiddels veel geïnvesteerd. De Groene Welle, Landstede, het Thomas a Kempiscollege en de Hogeschool Windesheim hebben er samen het Talentcentrum Hippische Sport gevestigd. Dat talentcentrum maakt deel uit van de Stichting Sporttalent Zwolle. De stad staat daarmee landelijk op de kaart. Er ontbreekt één element. Er is in Zwolle geen winkel (meer) waar je kleding en andere attributen voor de paardensport kunt kopen. U en ik vinden het een logische gedachte, maar de gemeente Zwolle vindt het niet logisch dat je zo’n winkel bij een hippisch centrum opent. Flexibel omgaan met wetgeving, logisch denken zijn zaken waarmee je op het Lübeckplein niet moet aankloppen. Met een starre houding en de gebrek aan creativiteit kun je er veel beter terecht. Overigens als de ruitersportwinkel uiteindelijk niet aan de Haersterveerweg komt scheelt dat het Hippisch Centrum veel geld. Moet dan de gemeente uiteindelijk weer gaan subsidiëren? 

Margreet Zwart wil in haar woning aan de Koestraat een Bed and Breakfast openen. Drs. Emmy Witbraad vond het goed plan. Zij reageerde positief op de plannen. Haar ambtenaren niet. Dus kreeg Margreet geen vergunning. Een B&& is een plek waar je alleen kunt overnachten. Het is geen HOtel. Er is geen REstaurant bij en er is geen hotelbar, dus is het al helemaal geen CAfé. Een B&B is dus geen horecabedrijf. Maar de vergunningaanvraagster kreeg te horen dat er in een woonstraat geen horeca thuishoort.

Wat mij betreft gaat hier echter het spreekwoord ‘de uitzondering bevestigd de regel’ op. Voor de meelezende ambtenaren nog even de definitie van deze regel (zoals ik die op  school leerde): “Je hebt algemene waarden, die gelden in de meeste gevallen, maar er zijn altijd uitzonderingen. Daarom is die algemene regel echter nog niet fout”. Je kunt waarschijnlijk een Swolla vullen met verhalen van burgers die tegen een zich halsstarrige opstellende overheid vechten.

ZWARTBOEK

Daar waar de VVD landelijk en plaatselijk al jaren ijvert voor minder en flexibelere wet – en regelgeving lijkt het mij zinvol om een zwartboek aan te leggen waarmee wij bij burgemeester en wethouders kunnen aantonen dat de problemen waar Ben Schulte van Urbana mee werd geconfronteerd geen uitzondering zijn. Bedrijfsleven, maar ook verenigingen raken dikwijls verstrikt in de regelgeving. Waarom moet een winkeliersvereniging die al 25 jaar op dezelfde wijze een braderie organiseert elk jaar weer een vergunning daarvoor aanvragen. Waarom moeten carnavalsverenigingen elk jaar voor de optocht, die altijd dezelfde route volgt, weer een nieuwe vergunning aanvragen. En nog belangrijker: waarom moet elk jaar weer leges voor die vergunningen op tafel worden gelegd? Voor de vergunning voor het carnaval inmiddels meer dan € 1000! Heeft U ook voorbeelden:  zet ze in het zwartboek van de fractie. Mail mij: gvdkooy@hetnet.nl

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)