Meer aandacht voor watererfgoed

Foto van auteur

Zwolle – Het Algemeen Bestuur van Drents Overijsselse Delta (WDODelta) heeft het beleid voor waterschapserfgoed en ruimtelijke kwaliteit vastgesteld. Het wil meer aandacht voor zijn erfgoed. WDODelta wil de rijke geschiedenis van het waterschap laten zien. Het erfgoed bestaat niet alleen uit historische gebouwen, sluizen, gemalen en dijken, maar ook uit oude kaarten en andere historische voorwerpen.

Herman Odink, dagelijks bestuurslid, is blij met de steun van het Algemeen Bestuur. “We kunnen nu meer gestructureerd met ons erfgoed aan het werk. We willen verbinding zoeken met de historische verenigingen in ons gebied. Die hebben veel historische kennis en kunnen ons helpen om bijvoorbeeld de objecten te beschrijven en mee te denken bij projecten. Ook de samenwerking met de gemeenten is belangrijk.”

Erfgoed moet onderdeel zijn van ons werk
Het nu vastgestelde beleid zorgt er voor dat er bij de plannen en taken die het waterschap heeft nog meer rekening wordt gehouden met de historie van het gebied. “Ons waterschap heeft altijd al aandacht gehad voor erfgoed en voor ruimtelijke kwaliteit. We onderhouden ons erfgoed goed.
We zijn er zuinig op. Mooie voorbeelden hiervan zijn de restauraties van het sluisje Westerveld in wijk de AA-landen in Zwolle, het sluizencomplex Vechterweerd nabij Dalfsen en de restauratie van de Koningsschut bij Geeuwenbrug, maar ook grote gemalen als Stroink bij Vollenhove. Bij de herinrichting van de Marswetering in Dalfsen bijvoorbeeld hebben we gekeken naar de landschappelijke historie,” aldus Odink.

Een betere leefomgeving
Het Algemeen Bestuur wil dat bij projecten er meer aandacht is voor de ruimtelijke kwaliteit. Herman Odink zegt: “Wanneer wij nieuwe gemalen bouwen en de inrichting van watergangen veranderen, houden wij rekening met de historie en inpassing in het landschap. Wij dragen ook op deze manier bij aan een mooie leefomgeving.”

Ook wil WDODelta dat het zijn erfgoed met een breder publiek wordt gedeeld. Daar waar mogelijk wordt het op Open Monumentendag toegankelijk gemaakt. Ook het faciliteren van tentoonstellingen om de historische inventaris te laten zien behoort tot de mogelijkheden.

 

Foto's 2
Meer aandacht voor watererfgoed
Meer aandacht voor watererfgoed

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)