‘Samenspel in het sociale domein’ krijgt invulling

Foto van auteur

Zwolle – Met het plan ‘Samenspel in het sociale domein’ zet het college van b. en w. in op verschuiving van individuele begeleiding in het sociale domein, naar algemene welzijnsvoorzieningen als sport en buurt- en vrijwilligerswerk. Daarmee ontstaat een betaalbaar en houdbaar netwerk van voorzieningen voor kwetsbare Zwollenaren. Voor echt maatwerk voor inwoners die niet zelfstandig of met steun van hun omgeving kunnen meedoen, blijft ruimte.

Zwolle is een stad die wordt gekenmerkt door een sterke sociale structuur, met méér vrijwilligers dan elke andere Nederlandse stad en fraaie rapportcijfers voor leefbaarheid in het laatste buurt-voor-buurtonderzoek. Aan de andere kant is er een ruim aanbod van individueel maatwerk, met veel varianten en aanbieders. Zwolle investeert bijna € 276 mln in het sociaal domein, maar de betaalbaarheid van het stelsel staat onder druk. Door een verschuiving van individuele begeleiding naar lichte zorg en collectief aanbod, wil het college het aanwezige sociaal kapitaal in de stad verzilveren en een besparing realiseren die oploopt van 500.000 euro in 2020 naar twee miljoen euro in 2023.

Voorbeelden van voorzieningen in het ‘voorliggende veld’ zijn huiskamers in de wijk met ervaringsdeskundigen die elkaar op weg helpen. Ook kan gedacht worden aan cursussen, groepstrainingen en informatiecafés, of aan sportverenigingen die hun deuren openen voor statushouders, of huiswerkklassen organiseren voor jongeren die school verzuimen. Verder kunnen de sociale wijkteams veel oppakken, zoals hulp bij eenzaamheid, rouw en verlies, schulden en preventieve opvoedingsvragen, of door bewoners te koppelen aan passende wijkactiviteiten, maatjes of ervaringsdeskundigen.

Binnenkort wordt gestart met online enquêtes, gesprekken in de wijk, samenspraak met de stad en best practices van elders. In de loop van het jaar volgt de inkoopstrategie en wijze van aanbesteden. Medio volgend jaar kan worden begonnen met inrichting en realisatie van het plan-Samenspel.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)