Klimaat-kaartspel om scholieren klimaatbewust te maken

Foto van auteur

Zwolle – Op Warmetruiendag (vrijdag 15 februari) lanceert Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) het lespakket Duurzame Dilemma’s. Dit is een kaartspel voor alle niveaus van het Voortgezet Onderwijs, waarmee op een prikkelende en interactieve manier aandacht wordt besteed aan klimaatkeuzes. Met het kaartspel linkt het waterschap rechtstreeks aan het Klimaatverbond Nederland, het samenwerkingsverbond van gemeenten, provincies en waterschappen voor een goed klimaatbeleid.

In het kaartspel staan twee thema’s waaraan het waterschap werkt centraal: Duurzaam Doen en Klimaat Actief! Bij Duurzaam Doen draait het om duurzame keuzes in het dagelijks leven. Klimaat Actief!  gaat over de uitdagingen die op ons afkomen door de klimaatverandering: onze zomers worden alsmaar heter en de regenbuien harder. Hoe passen we onze leefomgeving daarop aan?

Aansluiting Aardrijkskunde
Duurzame Dilemma’s sluit inhoudelijk aan bij het vak Aardrijkskunde. Het kaartspel is bedoeld als verdieping op de thema’s duurzaamheid en klimaatverandering. Docenten kunnen er een praktische vertaalslag mee maken: wat kun je zelf doen om je steentje bij te dragen aan een duurzamere wereld en een leefomgeving die voorbereid is op een ander klimaat? Het spel kan in meerdere varianten worden gespeeld en duurt één lesuur. Belangstellenden kunnen het Duurzame Dilemma’s-kaartspel bestellen door een mail te sturen naar lerenoverwater@wdodelta.nl. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Duurzaam Doen
We worden ons er steeds meer van bewust dat onze manier van leven een grote impact heeft op het milieu en het klimaat. We kunnen die impact verkleinen door aanpassingen te doen aan ons leefpatroon: door gebruik te gaan maken van groene energie (wind, zon etc.), vervuilend vervoer vaker te laten staan, door andere keuzes te maken op het gebied van voedsel en door ons gedrag aan te passen (bijvoorbeeld door wat vaker voor een dikke trui te kiezen in plaats van de verwarming hoger te zetten).

Klimaat Actief!
Het klimaat verandert. Hierdoor krijgen we steeds vaker te maken met extreme hoosbuien en hittegolven. Onze woonwijken zijn hier vaak nog niet goed voor ingericht. Door veel tegels in woonwijken kan regenwater bijvoorbeeld niet makkelijk weg. Hitte blijft tussen gebouwen hangen. Gelukkig kunnen we door in te grijpen in onze omgeving hier wel wat aan doen. Bijvoorbeeld: tegels vervangen door groen. Het groen neemt regenwater op en bomen/planten bieden schaduw bij hitte.

Meer informatie over Warmetruiendag en een overzicht van energiebesparingsacties staan op www.warmetruiendag.nl.