Statement PEC Zwolle inzake datumwijziging

Foto van auteur

Door Redactie

Zwolle – Nadat de arbitragecommissie zich dinsdagavond niet bevoegd achtte een uitspraak te doen inzake de datumwijziging Ajax – PEC Zwolle heeft de club besloten op dit moment niet naar de civiele rechter te stappen. Vanwege de organisatorische aspecten en sportieve voorbereiding is het in het korte tijdsbestek dat nog rest richting zaterdag niet de verwachting dat de datumwijziging nog kan worden teruggedraaid. PEC Zwolle accepteert dan ook, onder protest, het nieuwe aanvangstijdstip van de wedstrijd op woensdag 13 maart om 18.30 uur.

Het steekt de club dat het beroep bij de arbitragecommissie niet op inhoudelijke, maar formele gronden is afgedaan, terwijl er goede redenen waren voor de arbitrage commissie om het wèl inhoudelijk te behandelen. Dit punt gaat PEC Zwolle dan ook aan de orde stellen in het vennoten overleg van de Eredivisie CV (ECV). Het is namelijk een feit dat de afgesproken procedure voor het verplaatsen van wedstrijddata zoals opgenomen in de unaniem vastgestelde veranderagenda van november 2018 is geschonden. PEC Zwolle beraadt zich dan ook over de positie in dit overleg. Tevens gaat de club de komende periode onderzoeken of de zaak op inhoudelijke gronden nog aan een andere instantie aan de orde kan worden gesteld. Want ook als de stofwolken straks zijn opgetrokken, blijft het feit overeind dat PEC Zwolle door deze gang van zaken de enige club is wiens belangen zijn geschaad.

Vanuit de eigen achterban bleek verder geen enkele belangstelling voor een aanbod uit Amsterdam om de wedstrijd op woensdag 13 maart tegen gunstig(er) tarief te bezoeken. Overigens en als vanzelfsprekend, ontvangen alle supporters die een kaartje hebben gekocht voor het gastenvak op zaterdag 2 maart hun geld spoedig retour. Deze mensen krijgen via de e-mail daarover bericht.

Daarmee wordt een punt achter de zaak gezet. De focus van een ieder binnen de club gaat nu dan ook op de eerstvolgende wedstrijd van zondag 10 maart thuis tegen AZ. Bron: www.peczwolle.nl