Waterschap en gemeente verkennen mogelijkheden fiets- en wandelpaden langs Zwarte Water

Foto van auteur

Door Redactie

Zwolle – Bestuurder Hans de Jong (Waterschap Drents Overijsselse Delta) en wethouder Ed Anker (gemeente Zwolle) ondertekenden op woensdag 27 februari de samenwerkingsovereenkomst Stadsdijken Zwolle.

Hiermee gaan waterschap en gemeente de mogelijkheden verkennen voor de aanleg van fiets- en wandelpaden langs het Zwarte Water als onderdeel van de dijkversterking Stadsdijken Zwolle. De komende maanden moet duidelijk worden wat de mogelijkheden en de kosten hiervan zijn. Op basis hiervan kan de gemeenteraad in een later stadium een besluit nemen. De afspraken uit de overeenkomst bestaan uit het onderzoeken van de aanleg van wandelpaden nabij de keersluis Zwolle, het verbeteren van enkele wandelpaden nabij de dijk in Holtenbroek en de aanleg van een fietspad langs het Zwolle-IJsselkanaal in de buurt van het Scania-terrein.

In de voorbereidende fase van de dijkversterking werken waterschap en gemeente samen aan de waterveiligheid voor Zwolle, waarbij inwoners ook kunnen genieten van de dijk en het omliggende gebied. Waterschap en gemeente verkenden in de afgelopen jaren diverse kansen om de dijkversterking te combineren met gebiedsontwikkeling, recreatie of natuur. Het nadere onderzoek voor de fiets- en wandelpaden vloeit hier uit voort.

Tot 2050 worden in het gebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta meer dan 100 kilometer dijken en tientallen sluizen en gemalen aangepakt om de waterveiligheid te verbeteren. Dit wordt gedaan onder de vlag van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), onderdeel van het Deltaprogramma. In het HWBP werken Rijk en waterschappen samen om Nederland te beschermen tegen overstromingen. Waterschap Drents Overijsselse Delta voert een aantal HWBP-projecten uit, waaronder de dijkversterking Stadsdijken Zwolle. Er zijn namelijk verbeteringen nodig aan 7,5 kilometer van de, soms onzichtbare, stadsdijken in Zwolle. Van het landelijke Westerveld tot de woonwijk Holtenbroek en het industrieterrein Voorst. Samen met bedrijven, bewoners en overheden onderzoekt het waterschap niet alleen de beste manier om de dijk te versterken, het kijkt ook welke kansen er liggen om het gebied rondom de dijk meer te betrekken bij de stad.

Meer informatie op www.wdodelta.nl/stadsdijkenzwolle en www.hoogwaterbeschermingsprogramma.nl

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)