Provincie investeert in klimaatmaatregelen Zwolle

Foto van auteur

Zwolle – Zwolle ontvangt ruim 1,5 miljoen van de provincie Overijssel om de stad klimaatbestendiger te maken. De gemeente vroeg voor acht projecten in de stad een bijdrage om ze klimaatproof uit te kunnen voeren. De provincie heeft nu voor deze voorstellen in het kader van het programma IJssel-Vechtdelta een bijdrage toegekend.

‘Goed nieuws voor Zwolle’, zegt wethouder Ed Anker. ‘Met deze impuls van de provincie Overijssel werken we verder aan een stad die in 2050 aangepast is aan het nieuwe klimaat. Dat kunnen we uiteraard niet alleen, dat doen we samen met  Zwollenaren, het Waterschap Drents Overijsselse Delta en allerlei verschillende organisaties, waaronder het netwerk Climate Campus. Deze provinciesubsidie willen we inzetten voor diverse projecten: van de ondergrondse fietsenstalling bij het station tot de nieuwe rotonde bij de Rembrandtlaan’.

Eerder verleende de provincie al subsidie voor het klimaatproof maken van onder meer de nieuwbouwprojecten Kraanbolwerk, De Weezenlanden en Frankhuis in Stadshagen, als ook bedrijventerrein Voorst en de geluidswal in Stadshagen die daardoor ook kan dienstdoen als noodwaterkering.

Klimaatproof
Met de bijdrage van de provincie kan de gemeente acht projecten klimaatproof gaan uitvoeren. De nieuwe ondergrondse fietsenstalling voor het station wordt bijvoorbeeld zo gebouwd dat deze ook gebruikt kan worden om tijdelijk water te bergen bij zware regenval. De Rembrandtlaan wordt op verzoek van bewoners ingericht als fietsstraat. Daarbij worden meteen klimaatregelen getroffen, zo wordt het middendeel van de rotonde verlaagd en aangelegd als zogeheten wadi, om het regenwater bij hoosbuien te kunnen opvangen. Ook komt er meer groen. In Stadshagen kan met de bijdrage een hoogwaterbrigade worden gevormd, om bij hoosbuien de waterkerende wal te sluiten. Het nieuw aan te leggen fietspad bij Hessenpoort wordt zo ontworpen dat het in geval van nood water kan tegenhouden.

Het college van B en W heeft een voorstel voorgelegd aan de gemeenteraard. Binnenkort besluit de gemeenteraad hierover.

Samenwerken
Gemeente Zwolle werkt samen met provincie Overijssel, waterschap Drents Overijsselse Delta, de Veiligheidsregio IJsselland en de gemeenten Kampen en Zwartewaterland aan een duurzaam ingerichte regio IJssel-Vechtdelta (IJVD). Dat doen ze door de water- en klimaatopgaven uit het Deltaprogramma van het rijk te koppelen aan de opgaven en ambities uit de regio wat betreft waterveiligheid, ruimtelijke ontwikkeling, economie en duurzaamheid.

Wethouder Ed Anker is blij met het succes van het IJssel-Vechtdelta programma:. “We hebben ons maximaal ingespannen om in onze deltastad meters te maken met klimaatadaptatie. Met hulp van de provincie en onze partners kunnen we samen het koploperschap van deze regio bestendigen.”

Meer weten?
Op www.zwolle.nl/klimaatmakers staan voorbeelden van de projecten in Zwolle waarin dankzij de subsidie extra klimaatmaatregelen mogelijk zijn geworden.

 

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)