PvdA wil nader onderzoek bebouwing natuurgebieden

Foto van auteur

De Partij van de Arbeid wil van het college van B&W te Zwolle een nadere onderbouwing van bebouwingsmogelijkheden van Dijklanden, Stadsbroek en IJsselvizier A.

 

Maandagavond behandelt de gemeenteraad van Zwolle het Voorontwerp Structuurplan, de Inspraaknota en de Strategische Milieubeoordeling ervan. Het is de fractie van de PvdA duidelijk geworden dat bebouwing van de locaties IJsselvizier A en Stadsbroek significant negatieve effecten heeft op de natuurwaarden in deze gebieden. Hierom is de PvdA van mening dat bebouwing van deze gebieden vooralsnog niet mogelijk is.

Uit de inspraaknota is ook gebleken dat voor de locatie Dijklanden, naast het nadere onderzoek naar natuurwaarden, ook nader onderzoek gedaan zal moeten worden naar de ontsluitingsmogelijkheden, landschapsbouw, de juiste hoeveelheid beschikbare bouwgrond en mogelijke alternatieve locaties voor bebouwing.

De fractie van de PvdA is van mening dat genoemde woningaantallen (totaal 1250) voor de genoemde locaties in het Voorontwerp Structuurplan onvoldoende zijn onderbouwd. Hierom vindt de fractie het onmogelijk om deze locaties te toetsen. De PvdA wil dan ook dat de genoemde woningaantallen voor IJsselvizier A, Stadsbroek en Dijklanden als het ware op nul gezet worden en dat het college op basis van nadere studies aangeeft of en in welke mate deze locaties bebouwd kunnen worden.

Met andere woorden, het college van B&W zal met objectieve bewijzen moeten komen om genoemde locaties überhaupt te kunnen bebouwen en niet, zoals nu in het raadsvoorstel staat, onderzoeken hoeveel woningen er gebouwd kunnen worden. Een omgekeerde bewijslast dus. De PvdA houdt wel vast aan de woningbouwopgave. Dit betekent dus dat als blijkt dat op de genoemde locaties woningbouw niet of slechts gedeeltelijk mogelijk is, wij van het college een voorstel verwachten met alternatieve woningbouwlocaties.

De PvdA is van mening dat de locaties op objectieve wijze onderzocht moeten worden op natuurwaarden, belevingskwaliteit, inrichting, landschapsbouw, ontsluitingsmogelijkheden, voorzieningen en de exploitatie. In het definitieve ontwerp Structuurplan kunnen hierdoor variaties in woningaantallen worden aangegeven in relatie tot de genoemde onderzoekspunten.

Om dit te bereiken zal de Partij van de Arbeid maandag in de raadsvergadering een amendement indienen.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)

1 gedachte over “PvdA wil nader onderzoek bebouwing natuurgebieden”

Reacties zijn gesloten.