Zwolle brengt infra-projecten onder de aandacht

Foto van auteur

De gemeente Zwolle heeft vijf belangrijke infrastructurele projecten onder de aandacht gebracht bij minister Peijs van Verkeer en Waterstaat. Het gaat om omvangrijke projecten, waarbij financiële steun van andere overheden noodzakelijk is. De brief volgt op het werkbezoek van Peijs aan Zwolle op 4 september 2006.

De vijf projecten zijn: Ceintuurbaan – aansluiting A28, Realisatie Hoofd Infrastructuur Stadshagen (HIS), Reconstructie IJsselallee en A28, Ontwikkeling Station- en stationsomgeving en Ontwikkeling Kamperlijn en voorstadhaltes.

De projecten zijn opgenomen in Netwerkanalyse Noord-Overijssel, die op 4 september aan de minister werd gepresenteerd. In deze analyse is gekeken naar de ontwikkelingen in de regio tot 2020 en de gevolgen voor bereikbaarheid. Doel van de Netwerkanalyse is om maatregelen vast te stellen waarmee de regio blijvend bereikbaar kan blijven. Netwerkanalyses uit het hele land worden de komende periode behandeld, onder meer in de Tweede Kamer.

Naar aanleiding van de analyse is veel berichtgeving geweest over een vermeend pleidooi van de gemeente Zwolle voor tolpoortjes. Van een dergelijk voorstel is geen sprake. Wel wil Zwolle de gevolgen van kilometerheffing, die naar verwachting door het Rijk in 2012 wordt ingevoerd, in beeld brengen en de mogelijkheden onderzoeken om het relatief dure parkeersysteem op een efficiëntere manier te organiseren. Inmiddels is aan de gemeenteraad van Zwolle een toelichting op de Netwerkanalyse toegestuurd.