Maatregelen getroffen in verband met vloeren in de Rechtbank Zwolle

Foto van auteur

Door Redactie

Foto: Wouter Steenbergen

Zwolle – In het gebouw van de rechtbank Zwolle, gevestigd aan de Schuurmanstraat, zijn extra maatregelen nodig in verband met de aanwezige betonnen breedplaten. Dit is uit onderzoek naar voren gekomen.

Er zijn aan diverse overheidsgebouwen verschillende categorieën toegewezen. Van de onderzochte 3792 gebouwen zijn er 103 met extra aandacht onderzocht. De rechtbank in Zwolle werd als één van acht gebouwen met de categorie rood bestempeld. Naast het gebouw van de rechtbank in Zwolle gaat het om een aantal gebouwen van Vliegbasis Volkel en in Den Haag de Hoge Raad, Europol, en de torens van de ministeries. De beperkingen die opgelegd zijn hebben met het verminderen van de vloerbelasting te maken. Zowel personeel als opgeslagen materiaal wordt gespreid om extra belasting te voorkomen.

Eerder werden Basisschool Het Festival en gebouw X van Hogeschool Windesheim gesloten om onderzoek te kunnen doen naar de veiligheid. Daar werd geconstateerd dat de constructie niet dezelfde fouten had als de parkeergarage in Eindhoven die op 27 mei 2017 instortte. De daar ontdekte constructiefouten waren de aanleiding van de onderzoeken naar alle gebouwen die gebouwd zijn met de zogenoemde breedplaten.