Gemeente Zwolle en Heijmans tekenen bouwteam-overeenkomst Hessenpoort Zwolle

Foto van auteur

Zwolle – De gemeente Zwolle heeft op 8 juli 2019 de aanbesteding bouwteam-overeenkomst project Hessenpoort definitief aan Heijmans gegund. Het project omvat de herinrichting van de Nieuwleusenerdijk, Paderbornstraat en omgeving en wordt in een bouwteamsamenwerking gerealiseerd. De ondertekening van de overeenkomst door Pien van der Does, directeur gemeente Zwolle en Johan Willem ter Horst,  directeur Heijmans vond plaats op maandag 29 juli 2019. De totale waarde van het contract bedraagt circa 3,5 miljoen euro. 

Kennisdeling en bundelen krachten
Heijmans gaf met haar inschrijving blijk van een stevige visie en de beste kwaliteit. Daarnaast heeft Heijmans specifieke ervaring en deskundigheid op het gebied van uitvoerings- en kostentechnische aspecten. Kennisdeling en het bundelen van krachten zijn belangrijke drijfveren geweest in de aanbesteding van het project Nieuwleusenerdijk, Paderbornstraat en omgeving.

Integrale aanpak
Tijdens het proces wordt een integrale aanpak gehanteerd, waarin de betrokken disciplines nauw samenwerken aan de voorbereiding van het project, om zo een optimaal en doelmatig ontwerp te bereiken. Ook de omgeving wordt meegenomen in het proces en geïnformeerd over de plannen. Zo worden een aantal bedrijven benaderd om actief mee te denken. Om rendement uit de samenwerking te halen wil de gemeente de kwaliteiten van de deelnemers zo optimaal mogelijk benutten. 

Selectiefase
Voor de selectiefase van de aanbesteding, die in maart 2019 is gestart, hadden zich twaalf partijen aangemeld. Uiteindelijk zijn in april vijf partijen geselecteerd die met een aanbieding mochten komen. Eind mei werden de inschrijvingen ontvangen en medio juni vond de voorlopige gunning aan Heijmans plaats. De bezwaartermijn tegen het voornemen tot gunning liep tot en met 8 juli. Inmiddels is de overeenkomst voor de uitvoering van de opdracht aan Heijmans opgesteld. 

Vervolgstappen
De komende periode worden de plannen verder uitgewerkt, waarbij ook een fasering voor het werk wordt bepaald. Het gaat om een overeenkomst van circa 3,5 miljoen euro. Begin 2020 wordt gestart met de uitvoering van het project. Een belangrijk onderdeel van dit project is het aanleggen van nieuwe (bouw)wegen op Hessenpoort Noord, het woonrijpmaken van de aanwezige wegen en infrastructuur en het ontwikkelen en realiseren van veilige fietsvoorzieningen.