D66, PvdA en Groenlinks Zwolle willen bescherming Karekiet in het riet zwart op wit

Foto van auteur

Zwolle – Het maaibeleid van de gemeente Zwolle heeft onlangs in Berkum voor consternatie gezorgd. Een oplettende inwoner trok onder andere in de Stentor aan de bel over de desastreuze gevolgen van een te vroeg gemaaide rietkraag. De Kleine Karekiet en zijn jongen waren het kind van de rekening.

D66 Zwolle roept samen met GroenLinks en PvdA het college op om meer gebruik te maken van de expertise van inwoners en om serieuzer met meldingen om te gaan. Ook willen de fracties dat het vaak goed functionerende Zwolse maaibeleid op papier wordt gezet zodat beter te controleren is wat wel en niet door de beugel kan. De partijen hebben vragen gesteld aan het college.

Inwoners niet met kluitje in het riet sturen
Voor de Kleine Karekiet aan de Tinbergenlaan in Berkum is het waarschijnlijk te laat, maar naar de toekomst toe hopen D66, GroenLinks en PvdA dat inwoners die een melding doen niet met een kluitje het riet in worden gestuurd, maar dat er daadwerkelijk iets met hun waardevolle opmerkingen wordt gedaan. De expertise van Zwollenaren en organisaties zoals de Milieuraad Zwolle is van groot belang en zou vaker gebruikt moeten worden bij de afweging om ergens wel of niet te maaien. D66 Burgerraadslid Sander van Dijk: ‘Ook bij een uitgebalanceerd maaibeleid waarin veel goed gaat is er maatwerk nodig om situaties zoals aan de Tinbergenlaan te voorkomen. Juist wanneer er voor dat maatwerk bij de gemeente geen capaciteit genoeg is moet de gemeente de kennis van inwoners die melding doen serieus nemen, omarmen en er haar voordeel mee doen’.

Maatwerk in maaiprogramma verder versterken
GroenLinks stelde eerder al vragen over het Zwolse maaibeleid. Uit de antwoorden van het college bleek toen dat Zwolle een uitgebalanceerd maaiprogramma heeft dat de biodiversiteit in de stad bevordert. Maar ook dat er veel plekken zijn waar de biodiversiteit met maatwerk in het maaibeleid nog verder te versterken zijn. Het beleid staat echter niet zwart op wit op papier. De fracties willen van het college weten op welke wijze het maaibeleid is vastgelegd zodat Zwollenaren de afspraken eenvoudig kunnen inzien en de gemeenteraad de naleving er van kan controleren.

Veilige plek om te broeden en leven
De drie fracties willen van het college ook weten of er actie is ondernomen toen er in 2016 al meldingen binnenkwamen over de gevolgen van het maaien van de rietkraag aan de Tinbergenlaan. Ook willen de partijen weten of de aangekondigde oplossing om de rietstrook de komende jaren verder te laten groeien richting het voetpad al gevolgen heeft voor de eerstvolgende, geplande maaibeurt. En op welke manier de gemeente meldingen van inwoners serieus neemt en hoe ze proactief advies inwint bij inwoners en organisaties. Tot slot hopen de drie fracties dat de gemeente er alles aan zal doen om te voorkomen dat bijzondere diersoorten zoals de Kleine Karekiet in Zwolle een veilige plek hebben om te broeden en te leven en dat we niet van de wal in de sloot terechtkomen.