SP Zwolle vindt uitval Soepbus niet kunnen

Foto van auteur

Zwolle – De afgelopen periode heeft de fractie van de SP in Zwolle vernomen dat de Soepbus een paar maal niet heeft gereden. Dit heeft de SP verbaasd en ook bezorgd gemaakt. De SP is van mening dat deze voorziening er juist voor de meest kwetsbare groepen, en dus een basisvoorziening is. Een basis kan en mag niet uitvallen.

De SP onderschrijft onderstaande wat is te lezen op de site van de gemeente Zwolle. ‘De kracht van het Soepbusproject is het hulpbiedende contact. Dit varieert van het uitdelen  van soep, brood en zonodig dekens, tot het verlenen van eenvoudige verpleegkundige zorg en het verwijzen naar reguliere zorginstanties. De Soepbus vervult een maatschappelijke signaalfunctie en is de eerste stap in een keten van zorg gericht op deze doelgroep’. De SP gaat ervan uit dat het project van de soepbus subsidie ontvangt en dat daaraan een prestatieafspraak is gekoppeld. Bijvoorbeeld een aantal dagen per week rijden. Als er dagen zijn wanneer men niet rondgaat is dit niet volgens de afspraak, zegt de SP. “Het is niet menswaardig om mensen voor niets te laten wachten. Het gaat hier immers om basisbehoeften van mensen die afhankelijk zijn van dit project.”

Dat brengt de SP bij de volgende vragen:

  1. Zijn er prestatieafspraken vastgelegd bij de toekenning van de subsidie? Zo ja, welke?
  2. Bent u ervan op de hoogte dat de soepbus een aantal keren niet heeft gereden? Zo ja, welke maatregelen heeft u genomen om dit te voorkomen?
  3. Bent u bereid bij de uitvoerende instantie te achterhalen hoe vaak en waarom de soepbus het afgelopen jaar niet heeft gereden? Zo ja, wilt u dit in de beantwoording meenemen?

Namens de SP-fractie;

Gert van Maurik

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)

5 gedachten over “SP Zwolle vindt uitval Soepbus niet kunnen”

  1. Kunnen die lui van de SP nu alleen maar ageren op dingen die gebeuren? Zou het ook mogelijk zijn om eigen ideeen aan te dragen i.p.v constant maar zeiken op eventuele dingen die verkeerd zijn gegaan 8)

  2. Soepbus is natuurlijk wel nodig. Maar ik vraag me bij deze vragenlijstjes altijd af: Hier is toch tevoren wel info over ingewonnen? Wie organiseert die bus; die heeft toch wel een reden van het minder rijden gegeven? Die persoon kun je toch bellen of persoonlijk spreken? Dan komt zo’n vraagstelling achteraf nogal onbenullig over.

  3. Zeg dick kunnen die SPers die soepbus zelf niet bemannen ze hebben toch zoveel van die vrijwilligers en lanterfanters in hun beweging zitten

Reacties zijn gesloten.