Werken aan weerbaarheid bij kinderen

Foto van auteur

Zwolle – Op basisschool SBO De Brug in Zwolle vindt vrijdag 23 mei een speciale examenles plaats, die in het teken staat van het Marietje Kesselsproject, waarbij kinderen werken aan hun eigen weerbaarheid. De GGD Regio IJssel-Vecht is verantwoordelijk voor de coördinatie en organisatie. Wethouder Martin Knol van de gemeente Zwolle zal deze examenles bijwonen.

De uitvoering verzorgt de GGD samen met het HALT bureau Regio IJssel-Vecht en een aantal freelance weerbaarheidsdocenten. Het project is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van de Provincie Overijssel en de gemeente Zwolle. In die plaats en in de gemeenten Zwartwaterland, Hattem en Kampen draait het project nu vier schooljaren. In totaal hebben zo’n 230 groepen les gehad over het Marietje Kesselsproject, wat neerkomt op zo’n 2500 kinderen uit de groepen zeven en acht van het regulier en speciaal basisonderwijs (SBO).

Beschermen

Het Marietje Kesselsproject is een preventieproject om de weerbaarheid van kinderen te vergroten. Hoe groter die weerbaarheid, des te kleiner de kans dat ze slachtoffer worden van hetzij seksueel misbruik, mishandeling, pesten of andere vormen van machtsmisbruik. “Het project leert kinderen zichzelf beschermen tegen misbruik en grensoverschrijdend gedrag, maar leert ze ook om zelf geen dader te worden”, laat Karla Kuiperij, projectcoördinator namens de GGD Regio IJssel-Vecht weten.
   
SBO De Brug doet nu voor het derde schooljaar mee. Het project omvat twaalf lessen aan kinderen van groep zeven of acht in verschillende meisjes- en jongensgroepen. Tijdens de lessen van het Marietje Kesselsproject, die gegeven worden door preventiewerkers van de GGD Regio IJssel-Vecht, wordt een combinatie aangeboden van rollenspellen, zelfverdedigingsoefeningen, groepsgesprekken en huiswerkopdrachten.

Examen

De leerkracht is bij de lessen aanwezig en ook de ouders/opvoeders worden bij de inhoud van de lessen betrokken. Iedere lessencyclus wordt afgesloten met een examen. Tijdens dit examen kunnen de kinderen laten zien welke fysieke en mentale vaardigheden ze geleerd hebben.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)