Politieke weerstand tegen kunstgrasveld FC Zwolle

Foto van auteur

Zwolle – De partijen CDA, Groenlinks-DeGroenen, SP en D66 zijn van mening dat de gemeente niet een bedrag van € 145.000 moet bijdragen in de kosten van realisering van het hoofdveld van de FC Zwolle. Maandag 19 mei 2008 zullen de partijen gezamenlijk daartoe een motie indienen.

De Zwolse politieke partijen hebben meerdere overwegingen voor indiening van de motie. De meest belangrijke is de zorg dat de gemeente zelf de € 145.000 goed kan gebruiken om de projectbegroting van het stadioncomplex niet op verlies af te sluiten. Mede omdat de maximale gemeentelijke bijdrage al eens tussentijds is verhoogd en de wethouder niet tussentijds inzicht kan geven in de huidige en begrote financiële stand van zaken. Ten tweede heeft de Raad met college een inspannings-verplichting afgesproken om de bijdrage van de gemeente aan het stadioncomplex van 9,9 miljoen naar 9,1 miljoen te brengen. Deze verplichting staat geen extraatjes toe ten opzichte van het oorspronkelijke investeringsprogramma. Er is rekening gehouden met natuurgras, een kunstgrasveld is extra. Ten derde strookt een bijdrage niet met de wens van de Raad de FC Zwolle financieel op afstand te houden. Het bestuur van FC Zwolle heeft zonder betrokkenheid van de gemeente zelfstandig de keus gemaakt en komt vervolgens bij de gemeente met een verzoek om financiering. De partijen huldigen het motto: “Wie zich brandt, moet op de blaren zitten.”

Mocht de motie niet gesteund worden door een meerderheid van de Raad, dan zullen de zelfde partijen het college met een tweede motie verzoeken voorwaarden te stellen aan de bijdrage van € 145.000. Een feit dat in iedere subsidierelatie binnen de gemeente Zwolle normaal is. De partijen huldigen het motto: “Wie betaalt, die bepaalt”. Het hoofdveld zal dan minimaal 26 dagen in een jaar ter beschikking moeten staan van de gemeente voor (door eventuele derden in te vullen) maatschappelijke doeleinden. Gedacht kan worden aan breedtesport, manifestaties en kleinschalige culturele activiteiten (een en ander binnen de kaders van (milieu-)wetgeving). Ten tweede zal de kortingsregeling voor gehandicapten zoals die gold voor het seizoen 2007/2008, ook de komende voetbalseizoenen moeten blijven bestaan.

32 gedachten over “Politieke weerstand tegen kunstgrasveld FC Zwolle”

 1. FC Zwolle krijgt 145.000 euro van het gemeentebestuur voor een kunstgrasveld in het nieuwe stadion.

  De investering van de gemeente stond op losse schroeven nadat een groot aantal fracties in de gemeenteraad had aangegeven het oneens te zijn met de plannen. CDA, D66, SP en GroenLinks dienden gisteravond tijdens de raadsvergadering een motie in tegen de investering. De motie haalde het net niet.
  Bron: RTV Oost

 2. Ja tuurlijk joh! 9.1 miljoen, waarom niet. En dan nog eens 145.000 er tegen aan. Van de zotte. Als ik beslis om i.p.v. een 28″ tv een 45″ tv te kopen hoef ik ook niet bij mijn baas aan te komen voor extra salaris.

 3. Als ik beslis om i.p.v. een 28″ tv een 45″ tv te kopen hoef ik ook niet bij mijn baas aan te komen voor extra salaris

  Daar kunnen niet alle inwoners van Zwolle van profiteren. Ik zeg dus “kunnen” het hoeft niet, als jij een grotere televisie koopt is die alleen voor jou en je famillie.

 4. Bijna alles kost geld niet? Ook als je naar het Theater wil, of naar Hedon. Er zijn trouwens maar een paar wedstrijden waarvoor een clubkaart nodig is, voor alle andere wedstrijden is een kaartje kopen voldoende. Tja Jasper, die moet je inderdaad wel kopen ja, het is niet anders.
  De gemeentelijke bijdrage aan het nieuwe theater bedroeg trouwens meer dan 27 miljoen euro en het stadion 10,4 miljoen euro, dus waar zeuren we over. Die kaartjes zijn nog veel duurder. ;D

 5. @ Japser

  Laten we asjeblieft geen middelendiscussie beginnen want dan staat de gemeentelijke bijdrage aan ??het voetbal?? in geen verhouding tot de gemeenschapsgelden die aan andere projecten worden besteed.

  Immers de gemeenteraad van Zwolle heeft 21,7 miljoen euro gestoken in het nieuwe theater de Spiegel. Ook loopt Zwolle het risico op een financieel verlies van 20 miljoen euro geleden bij de Deltion deal. Daarnaast worden er al jarenlang tonnen subsidie gestoken in museum de Fundatie waar in het verleden museumjaarkaarten meerdere malen door de controle werden gehaald om publieke belangstelling te veinzen. En dan laten we de kosten van het referendum (meer dan 3 ton) nog maar even buiten beschouwing.

 6. @Japser

  Ik wil nog even het raadsbesluit in herinnering brengen. Op 17 maart 2003 besloot de gemeenteraad om een multifunctioneel stadion te ontwikkelen. Deze stadionontwikkeling was in totaal begroot op 35,4 miljoen euro waarvan de gemeente 10,3 miljoen euro (29%) voor haar rekening nam. De gemeentelijke financiën waren bestemd voor:
  1.aanpassingen aan de infrastructuur (verbetering van de bereikbaarheid van de Isalaklinieken voor hulpdiensten);
  2.de verlegging van het riviertje de Westerveldse Aa;
  3.grootschalige parkeervoorzieningen;
  4.nieuwe sportvelden en accommodaties voor hoofdklasser Be Quick ?28 en amateurvereniging SC Hanze;
  5.een nieuw stadioncomplex 10.700 stoelen dat FC Zwolle de mogelijkheid biedt tegen gunstige condities haar sportieve ambities waar te maken.

  Conclusie ik heb sterk het gevoel dat bepaalde politieke partijen met twee maten meten zo gauw het woord FC Zwolle valt, geen oog hebben voor de doelen waarvoor de publieke middelen worden ingezet.

  p.s. Waar waren deze partijen toen de korting van gepensioneerde en gehandicapte supporters werd afgepakt? SP waar is je sociale gezicht?

 7. @ Japser

  Op 17 maart 2003 besloot de gemeenteraad om een multifunctioneel stadion te ontwikkelen. Deze stadionontwikkeling was in totaal begroot op 35,4 miljoen euro waarvan de gemeente 10,3 miljoen euro (29%). Hoe is de verdeling privaat-publieke financiering bij het theater?

 8. Hoe is de financieële ondersteuning van het Ecodrome?
  Bakken met gemeenschapsgeld voor een mislukt prestigeproject gaan jaarlijks het afvoerputje in.

 9. @Larry

  Het voetbal is altijd een mooie afleidingsmanoeuvre??

  Het voorkomt dat de focus van de burger zich richt op die projecten die echt veel gemeenschapsgeld kosten.

  Sinds 1997 en zeker tot 2012 onderhoudt de gemeente Zwolle een financiële relatie die soms op jaarbasis 900.000 tot 1 miljoen euro bedroeg!

  Libéma de eigenaar van het Ecodrome (een private partij dus) heeft zelf geen geloof in het exploitabel maken van het Ecodrome. Wel vreemd overigens omdat het Ecodrome altijd zegt jaarlijks 100.000 bezoekers te ontvangen al kan dit niet worden geverifieerd!

  Als straks in 2012 het contract met de gemeente ontbonden gaat worden en de subsidie van de gemeente terugvalt naar het bedrag dat samenvalt met milieu-educatieve functie zal het Ecodrome op een faillissement afstomen.

  Ik ben benieuwd naar de mening van Japser in deze zaak!

 10. @Japser

  Hiermee bevestig je hetgeen ik al voorvoelde: bij de besteding van gemeenschapsgeld wordt al snel met twee maten gemeten zo gauw het woord FC Zwolle valt.

  Het is niet zozeer de zorg om de besteding van gemeenschapsgeld die mensen drijft, maar een onderbuikgevoel bij voetbal in het algemeen en FC Zwolle in het bijzonder.

  Jammer! Zo als jij graag de gesubsidieerde ottertjes in huis neemt, kijk ik graag een leuke pot voetbal en gaat een ander graag naar het theater.

 11. @Japser

  Otters zijn overigens geen huisdieren. Hieruit blijkt wel dat de milieu-educatieve functie van het Ecodrome loze kretologie is 😉

 12. @Larry

  Ik stoor mij aan het meten met twee maten door politieke partijen en sommige Zwollenaren.

  Er wordt een gigantische heisa gemaakt over 145.000 euro subsidie voor de aanleg van een kunstgrasveld. Dit past gewoon binnen de gemeentelijke begroting voor het stadion en dient de gemeenschap doordat het stadion hierdoor multifunctioneler kan worden gebruikt (gehandicaptensport en schoolvoetbal).

  De gemeentelijke bijdrage aan het stadion bedraagt 10,3 miljoen euro. Twee keer minder dan de 21,7 miljoen euro die de gemeente in het nieuwe theater heeft gestoken.

  Peanuts in vergelijking tot de gemeentelijke bijdrage aan het Ecodrome. De gemeente heeft een subsidierelatie heeft met het Ecodrome-de jaarlijkse bijdrage aan het Ecodrome inmiddels 917.000 euro bedraagt. Deze bijdrage zal nog oplopen middels indexatie tot boven het 1.000.000 euro in het jaar 2012. Het Ecodrome waar een volledig verkeerde verhouding bestaat tussen de omvang van de eigen inkomsten van het Ecodrome en de omvang van de subsidie van de gemeente Zwolle. Het ecodrome is overigens eigendom van een private partij Libéma.

  De bijdrage aan het kunstgrasveld is minder dan de subsidie voor het Spinhuis. Voor de verbouwing van de oude Zwolse gevangenis het Spinhuis tot hotel (totale kosten 6,5 miljoen euro) heeft Jonnie Boer twee ton gemeentesubsidie ontvangen.

  De Deltion-deal die de gemeente sloot, heeft een risico van 20 miljoen euro verlies aan gemeenschapsgeld.

  Als politieke partijen en sommige Zwollenaren dan toch een middelendiscussie willen voeren dan graag over de volle breedte. Plus dient daarbij ook de mate waarin partijen tegenprestaties leveren in beschouwing te worden genomen. FC Zwolle is één van de koplopers van de BVO??s die maatschappelijke activiteiten ontplooien!

 13. ElRey, je zit goed in de materie. Kleine toevoegingen van mijn kant die uiteindelijk misschien ons standpunt helderder krijgen.

  Er zijn afspraken gemaakt tussen college en raad. En wij controleerden op het nakomen van die afspraken. Zo is afgesproken dat het totaal bedrag dat de gemeente nu in het stadioncomplex kan steken (da’s niet alleen het stadion inderdaad), 10,9 mio is. Van die 10,9 mio is 9,9 mio beschikbaar voor het project, de rest zijn voorbereidingskosten aan de werkelijke bijdrage (gedoe rondom referendum, woonboten, Europese procedure). Voor die 9,9 mio was het de bedoeling dat het college zou proberen deze naar beneden te brengen naar 9,1 mio als dat kon. Afgesproken was ook (in 2003) dat natuurgras zou worden gerealiseerd. Met dat geld zou een stadioncomplex worden gerealiseerd waarmee een ieder (gemeente, FC, Be Quick, projectontwikkelaar, Zwollenaar) blij zou zijn.

  Die afspraken moeten dus worden nagekomen. Het bestuur van de FC heeft echter vervolgens eenzijdig besloten kunstgras te laten aanleggen. Op zich goed plan, als ze het zelf betalen. Maar het is daarna bijzonder jammer dat een jaar na dat besluit het bestuur aanklopt bij de gemeente om dat kunstgras deels te betalen. Wij vonden vervolgens dat de gemeente niet kon bijdragen. Een heleboel redenen daarvoor. Maar onder andere omdat wij denken dat de gemeente zélf die 145.000 nog goed kan gebruiken om binnen de hiervoor genoemde financiële afspraken te blijven. Er zijn nog genoeg financiële beren op de weg die uiteindelijk tot gevolg kunnen hebben dat de gemeente tóch meer moet bijdragen dan de 10,9 of de 9,9. En wat dan?

  Daarnaast hebben wij, CDA, GDLG en D66 vervolgens gezegd dat, mocht de meerderheid in de raad tóch besluiten die 145.000 te geven, dat dan voorwaarden moesten worden gesteld. En één van die voorwaarde was de herintroductie van de gehandicaptenkorting.

  Helaas heeft een meerderheid van de raad ook dat niet gewild. Incl. Swollwacht trouwens, wat mij een beetje verbaasde als je nagaat dat ze zich goed hebben ingezet voor de 65 -ers met krappe beurs.

  Al met al een teleurstellend avondje vergaderen. Maar morgen is er dan gelukkig toch weer een dag.

  Verder begrijp ik jullie vergelijking met andere investeringsobjecten of instellingen. Maar ook daar zijn afspraken gemaakt. En die schuif je niet zomaar aan de kant.

  Groeten,

  Martijn van der Veen

 14. Ik weet dat otters geen huisdieren zijn, maar ik heb een speciale band met die beestjes. Ik had vroeger een otter die overal met mij mee ging. Dat was niet een imaginary friend, want ik heb nooit toegegeven dat hij niet echt was, hij is gewoon op een gegeven moment een andere kant op gegaan 😉

 15. @Martijn van der Veen

  Ik snap best dat je het CDA-standpunt nog eens wil verduidelijken.

  Het dagelijks bestuur opereert binnen de kaderstelling van de raad die op 17 maart 2003 is meegegeven op grond van de Wet dualisering bestuur. Het college dient binnen de financiële kaders te blijven. Vooralsnog heeft wethouder Knol aangegeven dat de gemeentelijke bijdrage binnen de begroting past. Het is dus pure speculatie als je suggereert dat de gemeentelijke begroting overschreden wordt door deze 145.000 euro.

  Het bestuur van FC Zwolle is met het college tot afspraken gekomen over een vroegtijdige afbouw van de resterende 2 ton (was 9 ton) gemeentelijke garantiestelling per 1 januari 2009. Op grond van het raadsbesluit zou dit aanvankelijk uiterlijk 3 jaar na oplevering van het stadion moeten gebeuren (2011 dus).

  FC Zwolle had dus ook de 2 ton resterende garantiestelling later kunnen afbetalen en 145.000 euro hiervan zelf kunnen aanwenden voor het kunstgrasveld. Een kunstgrasveld dat overigens toelaat dat de accommodatie ook voor de gehandicaptensport en het schoolvoetbal kan worden benut.

  Zoals de kaarten nu liggen is FC Zwolle als financieel gezond verklaard door de KNVB (categorie III). Slechts vijf van de twintig Jupiler League clubs zijn financieel gezond dus daar kan ook iedereen blij mee zijn. Het nieuwe stadion wordt dit jaar opgeleverd. Ook wordt FC Zwolle per 1 januari 2009 losgekoppeld van de gemeente.

  Eindelijk aangezien FC Zwolle in vergelijking tot BVO??s in andere steden relatief weinig steun krijgt van de lokale politiek.

  In vergelijking tot de omvang van gemeentelijke bijdragen aan andere projecten en de risico??s die de gemeenteraad hiermee genomen heeft, is de bijdrage aan het kunstgrasveld verwaarloosbaar.

  Ik betreur (dat is een eufemisme) de afwezigheid van politieke partijen (behoudens Swollwacht) bij het afnemen van de korting van ??kwetsbaardere supporters??. Gehandicapten zijn geen melkkoe en ook geen politiek gelegenheidsargument om een motie er alsnog door heen te drukken. Ik zal bekijken of er onder supporters animo bestaat om de gehandicapte supporters alsnog financieel tegemoet te komen. Samen maken wij immers onze stad!

 16. Afgesproken was ook (in 2003) dat natuurgras zou worden gerealiseerd. Met dat geld zou een stadioncomplex worden gerealiseerd waarmee een ieder (gemeente, FC, Be Quick, projectontwikkelaar, Zwollenaar) blij zou zijn.

  Die afspraken moeten dus worden nagekomen. Het bestuur van de FC heeft echter vervolgens eenzijdig besloten kunstgras te laten aanleggen.

  Tekent dit de eigengereidheid en het gebrek aan betrouwbaarheid van het bestuur van FCZ?

 17. Overigens is de toepassing van kunstgras als voetbalveld nu al op z’n retour, want steeds meer spelers weigeren om op kunstgras te spelen i.v.m. blessures.

 18. @Martijn van der Veen

  Overigens maak ik graag even van de gelegenheid gebruik om het huidige bestuursmodel van FC Zwolle nog eens onder de aandacht te brengen. In 2004 is de vereniging omgezet in een stichting omdat dat één van de voorwaarden vanuit de gemeenteraad was om in te stemmen met de stadionontwikkeling. Het advies van Ernst & Young is tot op heden echter niet op de letter uitgevoerd (omzetting naar een BV met een aandelenfonds). Het huidige stichtingsbestuur van FC Zwolle is geen eigenaar van de club, heeft veel weerstand, maar gebruikt de club als een persoonlijk speeltje. Het is jammer dat 4 individuen zoveel grip hebben op gekregen op een club waar 10,9 miljoen euro gemeenschapsgeld (indirect) aan gespendeerd is. Ik weet van John van Boven (CU) dat de raad zich hier niet in mengt, maar wellicht houdt u er een ander standpunt op na. U vindt het immers ook afkeurenswaardig dat vier bestuursleden de korting van gehandicapte supporters nog steeds hebben afgenomen. Maken wij samen de stad of alleen als dit binnen de gemaakte afspraken past? Er kunnen toch ook nieuwe afspraken worden gemaakt?

 19. Bedankt voor je reactie Elrey,

  Je hebt gelijk als je stelt dat de 145.000 uit het potje van de projectbegroting komt (de 10,9 mio). Dat was ons ook bekend. Had de wethouder ook in zijn raadsbrief al medegedeeld.

  Je kent het verloop van de discussie goed. Je weet dus vermoedelijk ook dat oorspronkelijk (in 2003) 400.000 aan voorbereidingskosten was ingeschat. Dat dit in 2005 al werd geschat op 900.000 was. En dat in 2006 de 10,3 omhoog moest naar 10,9 omdat de woonbotendiscussie niet uitkon. Dat met de woonboten bovenop de 900.000 nog voorbereidingskosten zouden worden gemaakt. Als je dan uitgaat van de afgesproken 9,9 mio die maximaal in het project wordt gestoken, dan zitten we al op 10,8 mio in totaal. Er moet dan met de woonboten in ieder geval nog 0,5 terugverdiend worden.

  En dan bestaat er nog het risico dat de lopende Europese procedure meerkosten met zich mee gaat brengen. Dat risico is als hoog ingeschat in de jaarrekening 2007. Door de gemeente zelf.

  Onze ‘speculatie’ komt dus voort uit gerede zorg. Wij denken dat het goed is om eerst de eigen (gemeentelijke) financiële touwtjes aan elkaar te knopen, voordat je wat extra’s gaat doen. Zoals een bijdrage aan het kunstgras. Dat is extra, want er was oorspronkelijk natuurgras afgesproken. Een bijdrage die overigens niet nodig zou moeten zijn als de FC in de categorie III ingedeeld was óf als je de inkomsten van de transfer van Miklas naar AZ in je achterhoofd hebt.

  De handelwijze van het bestuur t.a.v. de investering in het kunstgras kun je vraagtekens bij zetten. Hebben wij ook gedaan. ‘Wie zich brandt, moet op de blaren zitten’.

  T.a.v. het bestuursmodel. Vanuit het belang van de gemeente(-raad): zolang de FC financieel op afstand komt van gemeenschapsgeld is het voor ons prima.
  Dat je als supporter (je gelooft het niet, maar dat ben ik ook) meer invoed op beleid wil hebben lijkt mij logisch. Het zou een sterktebod zijn als het bestuur de organisatie-/bestuursstructuur zodanig zou inrichten dat stakeholders (supporters, financiers en kader uit het verleden) invloed kunnen uitoefenen. Met alleen een B.V. oprichten kom je er dan nog niet. Als ik t.z.t. geen meer ben, meld ik mij wel aan bij de supp.club om daar over mee te denken.

  Groeten,

  Martijn van der Veen

  PS. Over de ‘afwezigheid’. In een eerder draadje op dit weblog heb ik onze actie voor de gehandicapte supporters al aangekondigd. De ene aanpak (Swollwacht) is de andere niet (onze). En dan is die van Swollwacht effectiever gebleken… verschil moet er zijn/leermoment voor de volgende keer.

 20. ElRey,

  Je kent de procedure goed. Daarbij ben je goed ingelicht over de bekostiging van het kunstgras binnen de projectbegroting. Er is een potje van 300.000 waaruit de 145.000 zou kunnen worden betaald. Dus inderdaad wordt het met projectgeld betaald (of het echter ook onderdeel is van de 9,9 mio weten we niet).

  Maar je zult waarschijnlijk ook wel weten dat de 10,3 mio tussentijds al is verhoogd door de woonbotendiscussie (in 2006). Er was toen eigenlijk geen ruimte aanwezig in de projectbegroting voor die extra kosten (en nu wel weer voor kunstgras?!). Daarnaast zijn we begonnen met 400.000 voorbereidingskosten in 2003, werd dat in 2005 geschat op 900.000. En recentelijk heeft de gemeente zélf in de jaarrekening gesteld dat het risico dat de Europese procedure nog meer geld gaat kosten, als hoog kan worden ingeschat. Al met al kunnen we dus ruim op 10,8 mio aan uitgaven zitten als we alles bij elkaar optellen en moet er dus nog geld met de woonboten worden verdiend. Jammere is dat de wethouder de huidige financiële stand van zaken niet kenbaar kan/wil maken tot het verantwoordingsmoment (ergens 2009 gaan we vanuit).

  Onze ‘speculatie’ komt dus voort uit gerede zorg (vinden wij) dat wij aan het end van de rit meer dan de 10,9 mio kwijt kunnen zijn aan het complex. Wij vinden het verstandiger eerst de eigen gemeentelijke financiële huishouding sluitend te krijgen voordat extraatjes worden uitgegeven. (Natuurgras was afgesproken, kunstgras is dus extraatje.)

  Over de handelwijze van het bestuur van de FC hebben wij ons indirect al uitgesproken. ‘Wie zich brandt, moet op de blaren zitten.’

  Tot slot over de organisatiestructuur. Voor ons als gemeenteraad is belangrijk dat de FC financieel op afstand komt van gemeenschapsgeld. Wij hebben binnen de bestaande afspraken geen basis om ons te bemoeien met bijvoorbeeld de aankopen van de FC, het toegangsbeleid tot stadion of plek van supportersclub. (Tenzij je gericht de FC financiert, zoals met kunstgras.)
  Als supporter (en je gelooft het niet, maar dat ben ik ook), zou ik mij wel kunnen voorstellen dat je invloed wil hebben op dat beleid. Het zou wat mij betreft een sterktebod zijn van het bestuur de bestuursstructuur zo in te richten dat invloed op beleid wordt gegeven aan supporters, financiers/sponsors en kader van het verleden. Maar met een oprichten van een B.V. ben je er dan nog niet…

  Misschien als ik t.z.t. geen raadslid meer ben, dan ik mij eens aanmeld bij de supp.club om daar over mee te praten.

  Met vriendelijke groet,

  Martijn van der Veen.

  PS. Over de ‘afwezigheid’. Ik heb in een eerder draadje (die heb je ook gevolgd), de roep om herinvoering van de korting voor gehandicapten al aangekondigd. Maar de ene aanpak (Swollwacht) is kennelijk effectiever dan de ander (de onze). Leermoment.

 21. stadion fc zwolle
  Wat een gelul over dat stadion. Als een bedrijf (lees FC Zwolle) zichzelf niet financieel kan redden dan moeten ze geen groot nieuw stadion bouwen! Het is te zot voor woorden dat de burger daar voor moet betalen? Er zijn nl. ook heel veel Zwollenaren die niet geïnteresserd zijn in voetbal. Verhoog de entree en zorg voor meer sponsors of zo! Het kost bakken met geld en het geeft een hoop overlast.

 22. Wat een gelul over dat stadion. Als een bedrijf (lees FC Zwolle) zichzelf niet financieel kan redden dan moeten ze geen groot nieuw stadion bouwen! Het is te zot voor woorden dat de burger daar voor moet betalen? Er zijn nl. ook heel veel Zwollenaren die niet geïnteresserd zijn in voetbal. Verhoog de entree en zorg voor meer sponsors of zo! Het kost bakken met geld en het geeft een hoop overlast.

  Nutteloze bijdrage. 😛

  ElRey: Kom er maar weer in!!!! ;D

 23. Zwolspolitiek-geneuzel op z’n smalst
  Tjonge, jonge: Waar gaat het eigenlijk over. Over 145.000 voor noodzakelijk kunstgras. Nu weten we in elk geval waar we volgende keer weer niet op moeten stemmen: CDA, Groenlinks-DeGroenen, SP en D66.

 24. @ Martijn, dit is wel interessant

  Jammere is dat de wethouder de huidige financiële stand van zaken niet kenbaar kan/wil maken tot het verantwoordingsmoment (ergens 2009 gaan we vanuit).

  En dit….

  Als supporter (en je gelooft het niet, maar dat ben ik ook), zou ik mij wel kunnen voorstellen dat je invloed wil hebben op dat beleid. Het zou wat mij betreft een sterktebod zijn van het bestuur de bestuursstructuur zo in te richten dat invloed op beleid wordt gegeven aan supporters, financiers/sponsors en kader van het verleden. Maar met een oprichten van een B.V. ben je er dan nog niet…

  We hebben het hier als eens uitgebreid over openheid en invloed gehad. Ben benieuwd hoe een volgend gesprek afloopt, de competitie is nu afgelopen. Succes!

 25. @ Martijn: Wat bedoel je hier precies mee

  Maar de ene aanpak (Swollwacht) is kennelijk effectiever dan de ander (de onze).

  als reacties op ElRey’s

  Ik betreur (dat is een eufemisme) de afwezigheid van politieke partijen (behoudens Swollwacht) bij het afnemen van de korting van ?kwetsbaardere supporters?

  Waar ik niet uit lees WAAR de politieke partijen nou afwezig waren…. Maar volgens mij was er helemaal geen podium om kenbaar te wat ze van de korting op kwetsbare supporters vonden?

  Tot gister in de gemeenteraad

  Daarnaast hebben wij, CDA, GDLG en D66 vervolgens gezegd dat, mocht de meerderheid in de raad tóch besluiten die 145.000 te geven, dat dan voorwaarden moesten worden gesteld. En één van die voorwaarde was de herintroductie van de gehandicaptenkorting.

  Helaas heeft een meerderheid van de raad ook dat niet gewild. Incl. Swollwacht trouwens, wat mij een beetje verbaasde als je nagaat dat ze zich goed hebben ingezet voor de 65 -ers met krappe beurs.

  Maar volgens mij las ik ook ergens dat de politiek zich niet met het toegangsbeleid van de FC mag bemoeien. Lekker duidelijk allemaal.
  Die lappen tekst zijn ook niet duidelijkheidsbevorderend.

 26. Profileren
  Het is jammer, dat zwolse politici en een enkele jounalist zich altijd weer willen profileren via FC Zwolle. Helaas hebben we de afgelopen jaren, daar al veel voorbeelden van gezien. Met als toppunt (dieptepunt?) het referendum over de gokkasten. In die tijd leek de mogelijke gokverslaving wel het grootste drama, dat de stad Zwolle ooit had getroffen. De tijd heeft geleerd dat die voorstelling van zaken heel hypocriet was.
  Want heel Nederland zit momenteel achter de pokertafel en over gokkasten hoor je niets meer.
  Door de actie van de zwolse politiek is Fc Zwolle wel zijn hoofdsponsor kwijt geraakt. Dus enige toeschietlijkheid van de zwolse politiek zou de raadsleden dan ook sieren.
  Nog beter zou het zijn, dat zij hun energie steken in het helpen zoeken van een aansprekende hoofdsponsor. Daar wordt de club en indirect de stad pas echt beter van.

 27. nuchterheid
  Laat mij ook (weer) een duit in het discussiezakje doen. Ik houd het (zo) kort (mogelijk).
  1. ik herinner aan de afspraak om een gesprek te arrangeren tussen bestuur en alle belanghebbenden (de verschillende clubs die om de FC heen staan) als de nacompetitie achter de rug is. Uit mijn mailwisseling met de voorzitter heb ik begrepen dat hij dartoe bereid is. Iemand moet het initiatief nemen. Wie?
  2. onze fractie heeft tegen de motie gestemd om de 145.000 niet beschikbaar te stellen. Dat heeft met een aantal zaken te maken. De belangrijkste is dat dit niet het moment is om het afgesproken budget af te rekenen. Dat doen we aan het einde van het traject. Er liggen bestedingsafspraken en daar houden we het college aan. Daarnaast vinden wij het ook belangrijk dat de FC in de nieuwe situatie een goede start heeft. Er zijn de afgelopen jaren tevel instellingen in financieel zwaar weer gekomen door een slechte start. We hebben vel waardering voor het financiele beleid van het bestuur. Ze zijn financieel gezond en werken met realistische begrotingen.
  3. Wil je als stad een sociaal gezicht hebben (lees: middelen voor de meest kwetsbaren onder ons) dan moet je als stad een sterke economie hebben. Je moet naamsbekendheid hebben en bedrijven moeten zich willen vestigen in Zwolle. Een FC draagt daaraan bij. Ik verwijs naar de businessclub. Zo werkt het wel.
  4. Ik heb al eerder gezegd dat de kortingsactie van het bestuur niet handig was: veel maatschappelijke onrust en veel minder economische opbrengst. Tegelijkertijd constateer ik wel dat de FC een bepaalde maatschappelijke betekenis heeft voor Zwolle. Ze doen het nodige en laten we dat niet onder de tafel schoffelen.
  5. We hebben ook tegen de tweede motie gestemd. We zijn voor het invullen van de maatschappelijke rol van de FC. Wij vertrouwen er op dat de FC mans genoeg is om dat in eigen verantwoordelijkheid te doen en om daarover afspraken te maken met het college. Wij hebben blijkbaar meer vertrouwen in deze partijen dan de voorstemmers.
  6. Zonder overleg met de gemeente een besluit nemen over en kunstgrasveld is niet handig. Maar ik ben niet van plan om een inhoudelijk oordeel te laten bepalen door een vormfout.

 28. alle vergelijkingen met andere geldverslindende projecten doen niet ter zake. Je zegt toch ook niet dat je iemand in elkaar mag slaan omdat er ook wel eens iemand vermoord wordt (en dat is veel erger…).
  Laten we ons focussen die anderhalve ton voor een kunstgrasveld. Moeten we hier gemeenschapsgeld aan uitgeven? Ik vind van niet. De maatschappelijke relevantie is er niet. FCZ kan ook op natuurgras spelen, misschien zelfs wel beter. Veel voetballers houden er niet van, dus wellicht kiezen ze dan voor een andere club.
  Het zou subsidie waard kunnen zijn als de FC er allerlei maatschappelijke activiteiten op laat plaatsvinden. Als daar geen afspraken over kunnen worden gemaakt, geeft dit te denken. Niet doen dus.

 29. Als echte zwolle supporter vind ik ook dat er niet betaald moet worden voor het kunstgras.

  De bestuurders van onze fc besluiten dat het beste van het beste aan kunstgras moet komen, vervolgens vertellen ze vol trots dat het bijna “niets” gaat kosten. Waarom moet het nu dan 145.000 euro gaan kosten.
  Hoe komt het dat het bestuur nu pas komt met het besluit voor de aanvraag van subsidie?
  FCZ wil graag af van de garantstelling omdat ze alleen nog een zakelijke band met de gemeente willen hebben. Waar valt de aanvraag van subsidie dan onder?

  Bovendien blijf ik het vreemd vinden om pas achteraf en zonder overleg een subsidie aan te vragen. Is de sponsor gaan lopen?

  En zoals Martijn al aangaf, hoe kan je subsidie aanvragen voor het gebruik van de kunstgrasmat voor het g voetbal en vervolgens de gehandicapten een (dubbele) poot uitdraaien voor het afschaffen van kortingen.

Reacties zijn gesloten.