Onderzoek naar retentiewonen in West Overijssel

Foto van auteur

Zwolle – Het Waterschap Groot Salland wil mogelijkheden voor retentiewonen in West-Overijssel onderzoeken. Retentiewonen is wonen op een locatie die in eerste instantie is bedoeld voor waterberging (retentie). Als uit het onderzoek blijkt dat dit uitvoerbaar is, volgt een realisatie op pilotschaal op één locatie in het werkgebied van het waterschap. 

Een retentiewoning is een woning die onder droge omstandigheden op de grond staat en in natte omstandigheden kan gaan drijven. Wanneer in dergelijke gevallen het water weer zakt, komt de woning terug op zijn oorspronkelijke plaats. Met dit type woning is het mogelijk wonen te introduceren in drassige en overstromingsgebieden. Wateropvang en water vasthouden voor latere droge perioden gaan op deze manier samen met wonen in een aantrekkelijke natuurlijke omgeving.

Naast het tegengaan van natte voeten biedt een retentiewoongebied namelijk nieuwe landschappelijke mogelijkheden. Bijvoorbeeld door het in te richten als natuurgebied, waarbij de bewoners van een zogenaamde ‘gemene weide’ (gemeenschappelijk gebied) gebruik maken waar ze kunnen ontspannen en recreëren. Kijk voor meer informatie op www.retentiewonen.nl

Groot Salland voert het onderzoek uit in nauwe samenwerking met Adviesplek Retentiewonen, een netwerk van adviseurs, ondermeer gespecialiseerd in diverse vakgebieden, waaronder ontwikkeling in stedelijk en landelijk gebied en natuur, milieu en landschap. Beide partijen willen de mogelijkheden van retentiewonen in kaart brengen, omdat steden en dorpen die oorspronkelijk op hoge gronden werden gevestigd,  inmiddels zo ver zijn uitgebreid dat de lager gelegen gebieden bereikt zijn. In deze gebieden zijn extra maatregelen nodig om in de toekomst wateroverlast te voorkomen.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)