Excursie ‘Het water en Stadshagen’

Foto van auteur

Zwolle – Stadshagen is een wijk omringd door een zeer oud landschap. Deze wijk is onderdeel van de eeuwenoude Mastenbroekerpolder. Aan de westkant is er een landschappelijke verbinding met de delta van de IJssel. Aan de oostkant liggen het Zwarte Water en de Vecht. De natuurlijke omgeving en Stadshagen worden daardoor voor een belangrijk deel bepaald en beïnvloed door water.

De excursie start bij de wijkboerderij Stadshagen. “We lopen langs plekken waar de gevolgen van die ontstaansgeschiedenis, voor de bebouwing en tuinen zichtbaar is.” Daarbij is er ook aandacht voor de grondwaterstand, de kwaliteit en de flora en fauna van het water binnen de wijk.

De excursie wordt mede mogelijk gemaakt door medewerking van het Waterschap Groot Salland en is onderdeel van Wijken vol van Natuur. Een project van Travers, Milieuraad Zwolle, Landstede en Groene Welle. Wijken vol van Natuur laat zien hoe je zelf duurzaam kunt handelen. Meer informatie voor belangstellenden op www.milieuraadzwolle.nl of bel met tel. 4982618

De excursie vindt plaats op 28 mei met als startpunt wijkboerderij Stadshagen, achter basisschool de Vlieger, Oude Wetering 21. De excursie vertrekt om 19.00 uur en is gratis.