Rioolvervanging in Buserstraat

Foto van auteur

Zwolle –  De gemeente Zwolle start dinsdag 3 juni aanstaande met het vernieuwen van het riool in de Buserstraat. Tijdens de werkzaamheden is dit deel van de straat afgesloten voor autoverkeer. Volgens de planning duren de werkzaamheden tot begin juli 2008.

Deze week ontvangen de bewoners in de directe omgeving een brief van de gemeente over de rioolvervanging. De bewoners worden geadviseerd hun auto vanaf maandagavond 2 juni a.s. niet in het uit te breken gedeelte van de straat te parkeren.

Op dinsdag 3 juni a.s. begint aannemingsbedrijf Schagen b.v. uit Hasselt met het uitbreken van de rijbaan in de Buserstraat. Het betreft het gedeelte tussen de Luttenbergstraat en flatgebouw Wiecherlinckstraat 74 tot en met 144. Aansluitend op het uitbreken wordt het oude riool opgegraven en worden de nieuwe rioolbuizen gelegd. Tijdens de werkzaamheden blijft het trottoir normaal begaanbaar. Zodra de rioolwerkzaamheden voldoende gevorderd zijn, worden de bestratingwerkzaamheden gestart.

De gemeente Zwolle vernieuwt het gemeentelijke riool als het riool niet meer voldoet aan de gestelde eisen. Rioolbuizen kunnen aangetast, gescheurd of ten opzichte van elkaar verschoven zijn. Door deze gebreken neemt de functie en de stabiliteit van het riool af. Om aan deze ongewenste situatie een einde te maken wordt het riool vervangen. Jaarlijks doet de gemeente onderzoek naar de kwaliteit van het rioolstelsel. Door middel van het onderzoek wordt bepaald welke delen van het riool vervangen moeten worden en maakt de gemeente een planning voor de rioolvervanging. 

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)