Bouw nieuwe WRZV-hallen kan in 2020 van start

Foto van auteur

Zwolle – In het voorjaar van volgend jaar kan gestart worden met de bouw van de WRZV-hallen. De Omgevingsvergunning is verleend en de bouw is inmiddels vergund. Ook de gunning voor de aanleg van de nieuwe toegangsweg naar de sporthallen, de Veldbiezenweg, is afgerond.

Een team van aannemers wordt verantwoordelijk voor de realisatie van het nieuwe sportcomplex. Bouwbedrijf Pellikaan is verantwoordelijk voor de bouw van het complex, Breman Utiliteit Zwolle is de aannemer voor de elektrotechniek en de werktuigbouwkunde en Klink Nijland uit Raalte legt de infrastructuur aan. De aanbestedingen passen binnen de financiële kaders zoals die zijn gesteld door de gemeenteraad in maart 2018.

Voor de nieuwe WRZV-hallen is de afgelopen maanden aanvullend onderzoek gedaan naar de stikstof uitstoot. Op basis van de onderzoeken blijkt dat de stikstofdepositie 0,00 is, waardoor de omgevingsvergunning kan worden verleend.

De bouw van de meest duurzame sporthallen kan dus binnenkort starten. Vanaf nu wordt het ontwerp met de aannemers verder uitgewerkt en start de uitvoering in het voorjaar 2020. “Ik ben ontzettend blij dat de schop binnenkort daadwerkelijk de grond in kan”, laat wethouder René de Heer weten. “De start van de bouw van de WRZV-hallen op Voorsterpoort is toch een mijlpaal te noemen. Een grote stap in de ontwikkeling van Voorsterpoort tot een aantrekkelijke, toekomstbestendige, klimaatbestendige locatie. In 2021 kun je hier sporten in een prachtige moderne en energie neutrale sporthal. De huidige WRZV-hallen aan de Buitengasthuisstraat hebben een rijke historie. Ik verwacht dat de nieuwe hallen de start zijn van een nieuwe moderne geschiedenis. Niet alleen voor de sport in Zwolle maar ook voor het gebied Voorsterpoort”.

De bouw van de WRZV-hallen duurt in ieder geval heel 2020. De oplevering en ingebruikname van de sportcomplex staat gepland in het voorjaar of halverwege 2021.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)