Financiële impuls voor Zwols programma tegen huiselijk geweld

Foto van auteur

Foto: Peter Denekamp

Zwolle – Volop aandacht deze week in Zwolle voor de aanpak van huiselijk geweld.

Nadat vorige week de Week tegen Kindermishandeling plaatsvond, en deze week de Sassenpoort door wethouder Michiel van Willigen oranje werd uitgelicht vanwege de ‘Orange the World Campagne’, krijgt Zwolle ook 180.000 euro van het rijk voor het programma ‘Geweld hoort nergens thuis’.

Van dat bedrag kan Zwolle een viertal projecten in een stroomversnelling brengen. Zo zal de aanpak van zeer ernstig huiselijk geweld worden verbeterd. ‘Ernstig’ is huiselijk geweld, wanneer de pleger telkens terugvalt in zijn oude gedrag. Vaak is er van alles aan de hand. Het geweld gaat zelfs over van generatie op generatie.

De remedie is zeer intensieve samenwerking tussen specialisten in de zorg, medici en strafrechtdeskundigen. Ook moet een goede aanpak lang worden volgehouden om blijvend effect te hebben.

In een ander project, waarvoor Zwolle nu geld krijgt, gaat het erom trauma’s bij kinderen in de opvang veel sneller te herkennen en aan te pakken. Als kinderen beter herstellen, kan in het verlengde daarvan ook meer aandacht aan de ouders worden gegeven.

Voor ouderenmishandeling is in de afgelopen jaren in de regio al het nodige in gang gezet. Met het extra geld kan een impuls worden gegeven aan het voorkómen en terugdringen van huiselijk geweld tegen ouderen. Tot slot wordt ook de samenwerking tussen Veilig Thuis IJsselland en de lokale teams verbeterd. Dat is hard nodig, om het sterk toegenomen aantal meldingen te kunnen verwerken.

Het geld van het rijk is eenmalig. Daarom wordt er goed voor gezorgd dat de resultaten binnen de reguliere aanpak van huiselijk geweld in de regio worden geborgd.

Foto's 6
Financiële impuls voor Zwols programma tegen huiselijk geweld - Foto: Peter Denekamp
Foto: Peter Denekamp
Financiële impuls voor Zwols programma tegen huiselijk geweld - Foto: Peter Denekamp
Foto: Peter Denekamp
Financiële impuls voor Zwols programma tegen huiselijk geweld - Foto: Peter Denekamp
Foto: Peter Denekamp
Financiële impuls voor Zwols programma tegen huiselijk geweld - Foto: Peter Denekamp
Foto: Peter Denekamp
Financiële impuls voor Zwols programma tegen huiselijk geweld - Foto: Peter Denekamp
Foto: Peter Denekamp
Financiële impuls voor Zwols programma tegen huiselijk geweld - Foto: Peter Denekamp
Foto: Peter Denekamp