Locaties en tijden carbidschieten op oudjaarsdag

Foto van auteur

Carbidschieten in 2017
Foto: Arjen van der Zee

Zwolle – In Zwolle is het traditie om op oudejaarsdag met carbid te schieten. Dit gebeurt op speciaal uitgekozen locaties en met een aantal afspraken.

Zo is de de minimumleeftijd voor carbidschieten 16 jaar en mag het alleen overdag gebeuren. De afsteektijden zijn op 31 december van 10.00 uur tot 18.00 uur. Er mag alleen geschoten worden met een bal als projectiel en het vat waarmee wordt geschoten (meestal een melkbus) mag niet groter zijn dan 40 liter.

De gemeente en politie controleren of mensen zich aan de regels houden. Overtreding van de regels kan een boete opleveren.

Carbidschieten mag uitsluitend op onderstaande locaties in de gemeente Zwolle.

  • Berkum: Kuyerhuislaan: het perceel begrensd door Nieuwe Vecht, Kuyerhuislaan, tussen De Verlaten en 50 meter ten westen van het volkstuinencomplex
  • Diezerpoort: Park De Hogenkamp: het centrale grasveld
  • Marslanden: Sportcomplex: het verharde basketbalveld op sportcomplex Marslanden
  • Stadshagen: Milligerplas: parkeerplaats langs de Hasselterweg. De Verbinding / Breezicht: grasveld naar de Verbinding, aan de Oude Wetering grenzend aan de parkeerplaats. Speldenmakerstraat: de groenstrook achter de woningen aan de Speldemakerstraat tussen het fietspad en de watergang
  • Westenholte: Tormentilweg: op het grasveld
  • Wijthmen: Woestijnenweg: het terrein tegenover nr. 20 van de Woestijnenweg
  • Windesheim: Terrein aan de Dorpsstraat-Vrijhofweg-Veldweg
  • Zwolle-Zuid: Campus: trapveldje langs de Zandwetering, langs het fietspad tussen de Schellerbergweg en de Campus. Oldenelerpark: langs de Oldeneelweg, op het veld bij het ooievaarsnest. Ittersumerpark: achter de IJsselcentraleweg. Ittersumpad: het trapveldje langs het Ittersumpad

Dit jaar gaat de BOCK-campagne voor de vijfde maal van start. Hiermee wordt aandacht gevraagd voor een veiligere manier van carbidschieten. BOCK staat voor Bewust Oplettende Carbid Knaller. Veiligheidsregio IJsselland, waar Zwolle ook onder valt, vindt dit een goede campagne.

Bij deze veiligere manier wordt er een bal gebruikt als projectiel. Bij het plaatsen van een bal komen geen vonken vrij die ervoor zorgen dat de knal te vroeg komt. De druk kan makkelijker wegkomen, waardoor er minder kans is op het exploderen van de melkbus.

Ook een bal kan gevaarlijk zijn, als deze tegen iemand aan komt. Maar dit is altijd nog veel minder riskant dan wanneer er een metalen deksel wordt gebruikt. Een bal past altijd en sluit de melkbus naadloos af, waardoor het gas niet kan ontsnappen.

Het is gemakkelijk om aan een bal te komen en ballen zijn goedkoop. Ook is het van belang om te zorgen voor een goede bescherming van ogen en oren.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)