Herinrichting parkeerplaatsen binnenstad

Foto van auteur

Zwolle – De gemeente Zwolle organiseert op woensdag 4 juni van 17.00 tot 20.00 uur een inloopbijeenkomst in de Burgerzaal van het Stadhuis voor alle bewoners en gebruikers van panden in de omgeving van de Spoelstraat, de Walstraat, het Ter Pelkwijkpark en het Van Nahuysplein. Thema van de inloopbijeenkomst is de voorgenomen opheffing van een aantal parkeerplaatsen in deze straten.

In Zwolle wordt hard gewerkt aan de verbetering van de binnenstad. Dat doet de gemeente op drie punten: herinrichting van openbare ruimte, kwaliteitsslag (binnenstad schoon, heel en veilig) en verbetering bereikbaarheid. Daarbij heeft de gemeente Zwolle gekozen voor een bereikbare maar autoluwe binnenstad. In januari 2006 is het Bereikbaarheidsplan Binnenstad vastgesteld. Het plan beschrijft onder andere hoe en in welke stappen de binnenstad autoluw wordt gemaakt en op die manier een prettiger verblijfsklimaat in de binnenstad wordt gerealiseerd.

Vergunninghouders

Ook in de Spoelstraat, de Walstraat, het Ter Pelkwijkpark en het Van Nahuysplein staan maatregelen gepland. Voor de bewoners of gebruikers betekent dit dat er per straat zo’n vijf tot acht betaalde parkeerplaatsen komen te vervallen. Aan de parkeerplaatsen voor de vergunninghouders verandert in principe niets. Maar voor het zover is gaat de gemeente graag eerst met deze bewoners en gebruikers in gesprek over hoe de betaalde parkeerplaatsen het beste kunnen worden heringericht.

Plannen

Tijdens de inloopbijeenkomst zijn vertegenwoordigers van de gemeente aanwezig om van deze groep bewoners en gebruikers te horen waar we als gemeente bij de uitvoering van de plannen rekening mee moeten houden. Daarnaast is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Aan de hand van deze inbreng gaat de gemeente plannen maken. Na de zomer 2008 wordt het resultaat van deze bijeenkomst, de definitieve plannen en de details rondom de uitvoering bekend gemaakt.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)