Huisvesting culturele sector Zwolle onder de loep

Foto van auteur

Zwolle – Er spelen in de culturele sector diverse huisvestingsvraagstukken. Daarnaast is er een nieuwe Cultuurnota in de maak omdat de vorige tot en met 2008 loopt. Wethouder Kenkhuis wil de huisvestingsvraagstukken koppelen aan de inhoudelijke discussie. Deze moet leidend zijn voor de huisvesting van de verschillende instellingen.

De afgelopen periode zijn de huisvestingsvraagstukken van de bibliotheek, de Muzerie, Hedon, Artez en R10 geïnventariseerd. Er is gekeken naar de huidige stand van zaken, behoeftes qua ruimte en de urgentie van verhuizing. Deze inventarisatie is de basis voor de verdere discussie over huisvesting van genoemde culturele instellingen. De gemeenteraad wordt hierover binnenkort geïnformeerd.

Het afgelopen jaar heeft het college onderzoek laten uitvoeren naar de huisvestingssituatie van een tweetal instellingen in de culturele sector: de Bibliotheek en de Muzerie. Bovendien is er de prestatieafspraak uit het Collegeaccoord met betrekking tot de tweede zaal voor Hedon. De huisvesting van R10 vraagt ook aandacht; het pand aan de Rieteweg is onderdeel van de planbestemming Voorsterpoort Oost.

Het college zal nog voor de zomer komen met een plan van aanpak. Naar verwachting kan het nieuwe cultuurbeleid dan eind dit jaar of begin volgend jaar worden vastgesteld door de Raad.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)