Duurzaam wonen in Stadshagen

Foto van auteur

Foto: Ingezonden foto

Zwolle – DeltaWonen realiseert in samenwerking met Bouwmaatschappij Ufkes Apeldoorn BV 36 sociale huurwoningen op locatie Breezicht in de Zwolse wijk Stadshagen. De woningen worden gebouwd volgens het MorgenWonen concept van Volker Wessels. Dat betekent dat de woning op de bouwplaats geassembleerd wordt van hoogwaardige plug-and-play-bouwdelen. Met als resultaat een duurzame woning van hoge kwaliteit, onderhoudsarm en energieneutraal. De woningen worden medio 2020 opgeleverd.

Aan de noordkant van Stadshagen, naast de Milligerplas wordt een compleet nieuwe buurt gebouwd. In opdracht van DeltaWonen is Ufkes Apeldoorn gestart met de bouw van 36 sociale betaalbare huurwoningen in de Zwolse wijk Stadshagen. De 4-kamer woningen, zonder gasaansluiting, worden deels circulair gebouwd. Zo bestaan de tuinkasten van een deel van de woningen uit Biobasedtuinplanken. De Biobased-tuinplank is een combinatie van bermmaaisel van bijvoorbeeld de gemeente Zwolle met gerecyclede kunststof afkomstig van kunststof restmateriaal van de bouwplaats. En kan bij beschadiging of einde leven zelfs volledig worden gerecycled. Daarnaast worden gekapte essen die tijdens het bouwrijp maken van de grond verzaagd tot planken die gebruikt gaan worden in de horizontale afscheiding van de 14 wadi woningen. De gezaagde planken worden voorzien van een lijnolie afkomstig uit de Zwolsemolen.

Duurzaamheid en oog voor flora en fauna staan centraal in dit project. Restmateriaal wordt hergebruikt, afval gescheiden afgevoerd en er wordt gebruikgemaakt van duurzaam materiaal en materieel. Hemelwater wordt afgevoerd in wadi’s en op de gevels van de huizen worden broedkasten gemonteerd. De gemeente Zwolle plant groenstroken aan met een diversiteit aan flora zodat zich een mooie habitat kan ontwikkelen.

Breezicht wordt een aardgasloos woongebied en met de ontwikkelpartners is afgesproken dat de woningen minimaal energieneutraal worden ontwikkeld. Dat betekent dat alle energie die nodig is voor het verwarmen en ventileren van de woning duurzaam en op eigen kavel wordt opgewekt

De omgevingsvergunning is ondertussen verleend. Naar verwachting worden de woningen in de zomer van 2020 opgeleverd. Dinsdagavond 14 januari a.s. is een informatiebijeenkomst gepland, waarin het ontwikkelplan voor Breezicht Noord wordt gepresenteerd. Tevens wordt een toelichting gegeven op de bouwplannen voor specifiek dit gebied en inzage gegeven in hoe de woningen eruit komen te zien.

Foto's 2
Duurzaam wonen in Stadshagen - Foto: Ingezonden foto
Foto: Ingezonden foto
Breezicht - Foto: Ingezonden foto
Breezicht
Foto: Ingezonden foto