Stadshagen bespreekt ontwikkelingen in de wijk

Foto van auteur

Het wijkplatform van Stadshagen vindt plaats op woensdag 29 november 2006 in het Cultuurhuis Stadshagen, aan de Werkerlaan 1. Wijkbewoners zijn hiervoor uitgenodigd. De bijeenkomst biedt gelegenheid aan de gemeente en wijkbewoners om elkaar over en weer te informeren en te spreken. De ontvangst met koffie en thee is om 19.45 uur, de vergadering begint om 20.00 uur.

Het voorzitterschap van de vergadering is in handen van de heer Arno Post, wijkbewoner van Stadshagen. Op de agenda van het wijkplatform staat een aantal onderwerpen. Een medewerker van de gemeente Zwolle geeft aan het begin van de bijeenkomst toelichting over het stedenbouwkundige plan van project Frankhuis ‘deelgebied 4.14’. Hierna behandelt wijkwethouder Peter Pot de actualiteiten en ontwikkelingen in de wijk.

Daarnaast wordt de stand van zaken rondom ‘Verkeersknip Stadshagen’ toegelicht door de projectleider hoofdinfrastructuur van de gemeente Zwolle. De wijkbeheerder Jurrien Stroomberg presenteert vervolgens de film ‘De openbare ruimte van Zwolle’. De bijeenkomst wordt afgesloten met een rondvraag.

Spreekuur

Zoals gewoonlijk houdt wijkwethouder Peter Pot voorafgaande aan het wijkplatform een spreekuur vanaf 19.00 uur. Daarbij gaat het om meer persoonlijk getinte vragen en opmerkingen. Vooraf aanmelden is hiervoor nodig. Aanmelden is mogelijk tot de dag voorafgaand aan de bijeenkomst bij wijkmanager Bert Michel via het telefoonnummer (038) 466 99 27 of via de wijkservicelijn (038) 498 33 00.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)