Stickers voor Week Zonder Geweld

Foto van auteur

Het herkennen van de signalen en het bespreekbaar maken is de eerste stap om huiselijk geweld te stoppen. Dit is het thema van de Week Zonder Geweld, die van 25 november tot 2 december plaatsvindt. Stickers spelen een centrale rol.

Amsterdams wethouder Vos heeft zaterdag 25 november als eerste een door Vrouwenopvang Overijssel ontworpen Ja/Nee sticker tegen huiselijk geweld op de brievenbus van het Advies- en Steunpunt Nieuw West geplakt.

RIAGG Zwolle, Vrouwenopvang Overijssel en het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Overijssel verzoeken hulpverleners in Overijssel stickers met teksten over het bespreken van huiselijk geweld te plakken op een zichtbare plaats. Zo weten de collega’s en cliënten wat het standpunt van de hulpverlener is over huiselijk geweld.

Bedoeling is dat in de Week Zonder Geweld de stickers in heel Overijssel te zien zijn. Op deze manier laten de hulpverleners zien dat zij een rol spelen bij huiselijk geweld; een krachtig signaal naar organisaties en burgers!

Huiselijk geweld is een van de meest omvangrijke vormen van geweld in de samenleving. Slachtoffers zijn in de meeste gevallen vrouwen en kinderen, maar het treft ook mannen, ouders en ouderen. Het komt voor in alle sociaal-economische klassen en culturen. Vaak blijft huiselijk geweld verborgen achter de voordeur, omdat slachtoffers niet durven of kunnen praten over hun situatie. Wanneer hulpverleners laten zien dat zij aandacht hebben voor huiselijk geweld kan dit voor een slachtoffer of pleger de drempel tot praten wegnemen.

De stickeractie is een gezamenlijk initiatief van de RIAGG Zwolle, Vrouwenopvang Overijssel en het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Overijssel.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)