Travers gaat fuseren met Veluwse stichting

Foto van auteur

Zwolle – Stichting TRAVERS en Stichting Koppel te Epe hebben de intentie uitgesproken te komen tot een bestuurlijke fusie per 1 januari 2009. De komende maanden willen zij een plan opstellen dat moet leiden tot een definitieve samenwerking. Beide organisaties zijn actief in welzijn, peuterspeelzaalwerk en kinderopvang en hebben de ambitie om vanuit een sterke aanwezigheid in buurten en wijken bijdragen te leveren aan verbetering van de leefbaarheid.

Koppel en TRAVERS vinden dat het buurt- en wijkgericht werken vanuit een lokale worteling uitgangspunt is van de aanpak. Het is dan ook niet de opzet dat beide organisaties op korte termijn samensmelten tot een groot geheel. Stichting Koppel zal per 1 januari 2009 als zelfstandig gepositioneerde stichting deel gaan uitmaken van de groepsstructuur van TRAVERS en onder eigen label actief blijven in de regio Noordwest Veluwe. “Door deze opzet blijven we de kleinschaligheid waarborgen èn kunnen we profiteren van elkaars kennis en kracht.” In verschillende samenstellingen hebben delegaties van Koppel en TRAVERS elkaar al meer keren ontmoet. “Het klikt onderling zeer goed en bij beide partijen is veel energie om samen tot vernieuwing en verbetering te komen.”