Meer slagkracht in de wijken

Foto van auteur

Zwolle –  Zwolle doet samen met vier steden en twee universiteiten mee met een onderzoek. Het onderzoek ‘De beste krachten zoeken, vinden en … ook inzetten!’ richt zich op sleutelfiguren die het verschil maken bij het aanpakken van achterstanden. ‘Door mee te doen krijgen wij beter inzicht in succesvolle manieren van wijkaanpak’ stelt verantwoordelijk wethouder Gerrit Piek.

Onderzocht wordt wie deze sleutelfiguren zijn, wat hun handelwijze is en hoe hun werkomstandigheden kunnen worden verbeterd. Als resultaat verwacht Zwolle praktische aanbevelingen over bijvoorbeeld de speelruimte en organisatorische randvoorwaarden die deze sleutelfiguren nodig hebben. Het onderzoek duurt ruim 2 jaar en zal voor eind 2010 worden afgerond.  Zwolle doet het onderzoek samen met vier steden (Den Haag, Amsterdam Leeuwarden en Schiedam) en twee universiteiten (Tilburg en Delft). Het gezamenlijke initiatief wordt mede gefinancierd door het Nicis Institute.