Expeditie Vrijheid gelanceerd, 178 scholen doen mee

Foto van auteur

Foto: Pixabay

Zwolle – Het Historisch Centrum Overijssel lanceerde woensdag het educatief programma Expeditie Vrijheid. Al vóór deze lancering hebben zich het ongekende aantal van 178 Overijsselse scholen voor dit lespakket aangemeld.

Expeditie Vrijheid is een methodevervangend lespakket, dat de koppeling legt tussen de leerdoelen voor de Tweede Wereldoorlog en de eigen omgeving van de leerlingen: naast het Amsterdamse verhaal van Anne Frank wordt aan de Deventerse Etty Hillesum aandacht besteed, naast het bombardement op Rotterdam komen de bombardementen op Enschede en Nijverdal langs, naast de Februaristaking wordt de impact van de April-mei-staking, begonnen in Hengelo bij Stork, besproken.

Daarnaast sluit elk van de zes lessen af met een burgerschapsopdracht, waarbij de leerlingen de lesstof verwerken door opdrachten die werken aan multiperspectiviteit, mensenrechten en empathisch vermogen. Daarmee is dit lespakket de perfecte voorbereiding op WO2-excursies in de eigen omgeving en daarbuiten.

Expeditie Vrijheid is ontwikkeld samen met tien Overijsselse partnerscholen. Projectleider Willemijn Zwart: “Zonder de bijdrage van deze tien top-scholen, was het ons nooit gelukt een lespakket te ontwikkelen dat zó goed aansluit bij de wensen van het onderwijs. Het belang van burgerschap, inzetten op methodevervangend werken (scheelt tijd!) en de kracht van de eigen omgeving om onderwijs voor leerlingen betekenisvol te maken, dat zijn hun ideeën, waar nu gelukkig nog veel meer scholen voor warm blijken te lopen.

Expeditie Vrijheid richt zich primair op groep 7-8 van de basisschool. Maar ook voor het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs heeft het Historisch Centrum Overijssel een lespakket ontwikkeld: De Freedom Challenge, in samenwerking met RTV Oost. Ook dit project wordt woensdag 15 januari 2020 gelanceerd. In dit project maken leerlingen een vrijheidsvlog, gekoppeld aan een van de zeventien thema’s die centraal staan in het brede HCO-vrijheidsprogramma.

Overijssel is in 1945 in zeventien dagen bevrijd: van 1 tot 17 april bevrijdden met name Canadese en Poolse troepen deze provincie. Aan elk van deze bevrijdingsdagen (1-17 april) is een thema gehangen.

Leerlingen maken in groepjes een filmpje, waarbij de eigen docent de beste filmpjes instuurt naar RTV Oost. Deze filmpjes kunnen in het bevrijdingsprogramma van RTV Oost, van 1 tot 17 april 2020 gebruikt worden én de winnende leerlingen krijgen een exclusieve rondleiding achter de schermen bij deze regionale omroep.