Wijkbudgetten: winst voor kinderen in Stadshagen

Foto van auteur

Zwolle – Woensdagavond 11 juni heeft wijkwethouder Hennie Kenkhuis tijdens een finaleavond in het Cultuurhuis in Stadshagen bekend gemaakt welke ideeën in de buurten Schoonhorst en Pad & Tuin een wijkbudget hebben gewonnen. Alle drie de winnende ideeën richten zich op één of andere manier op kinderen. “Stadshagen is de jongste wijk van Zwolle”, reageerde Kenkhuis “dat blijkt ook duidelijk uit de winnende ideeën.” Binnen nu en een jaar zullen ideebedenkers en wijkbewoners met behulp van de toegekende budgetten op twee plaatsen speelplekken kunnen uitbreiden en een kinderplatform kunnen organiseren.

Gisteravond presenteerden de ideebedenkers tussen 19.00 en 20.30 uur hun winnende ideeën aan belangstellenden. Eerder was al gebleken dat de hoeveelheid ideeën dat aan de selectiecriteria voldeed en de aangevraagde middelen precies pasten in het beschikbare budget. Verkiezingen zijn daarom achterwege gebleven. In plaats daarvan werd een informele finaleavond georganiseerd.<?xml:namespace prefix = o ns = “urn:schemas-microsoft-com:office:office” />

 

De winnende ideeën in de buurten Schoonhorst en Pad & Tuin zijn:

1.       Uitbreiden van de bestaande speelplekken tussen de Brethouwerstraat en Boomsluiterstraat met toestellen voor de allerkleinsten.

2.       Ombouwen van de bestaande speelplekken tussen de Drapenierlaan en Boogmakerstraat tot een speelplek voor jongere kinderen en een ontmoetingsplek voor hun ouders.

3.       Een kinderplatform: een drietal door kinderen georganiseerde bijeenkomsten waar kinderen, met ondersteuning, structureel kunnen meepraten over hun woonomgeving.

Naast Stadshagen doet dit jaar ook Holtenbroek mee aan het project Wijkbudgetten. De verkiezingen zijn daar in volle gang. Vanaf maandag 16 juni kunnen wijkbewoners hun stem uitbrengen in het Wijkcentrum. Tijdens het wijkfeest op zaterdag 21 juni kan op de braderie bij de kraam van gemeente Zwolle gestemd worden. Die dag worden om 17.00 uur de stembussen gesloten en de stemmen geteld. ’s Avonds om 19.00 uur zal wijkwethouder Gerrit Piek op het grote podium van het wijkfeest bekend maken welke ideeën gewonnen hebben.

<?xml:namespace prefix = o ns = “urn:schemas-microsoft-com:office:office” />Het project Wijkbudgetten is een samenwerking tussen Travers, Regiopolitie IJsselland en de gemeente Zwolle. Het project wil de betrokkenheid van bewoners bij hun wijk stimuleren. Bewoners bedenken zelf ideeën, buurtgenoten kiezen de ideeën die mogen worden uitgevoerd, en de winnende ideebedenkers zijn zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van hun project. Meer informatie vindt u op www.wijkbudgetten.zwolle.nl

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)